Nieuwsbrief september 2014

MTD haalt prestigieuze opdracht binnen voor Parlementsgebouw Ethiopië !!!
FotoNieuwsbriefP

De Nederlandse bureaus MTD landschapsarchitecten, Treurniet Architectuur en Michiel Clercx Architectuur hebben samen met de Ethiopische architectenbureaus Addis Mebratu en Studio7 recent van de Ethiopische overheid opdracht gekregen voor het ontwerp van het Ethiopische Parlementsgebouw in Addis Abeba. Bij het team zijn aan Nederlandse zijde als installatie adviseurs tevens constructeur ARUP Amsterdam betrokken.

MTD landschapsarchitecten is gecontracteerd voor de totale ‘landscaping’ van het project, bestaande uit de openbare ruimte rondom het complex, de daktuinen, de patio’s en een aangrenzende parkzone. De opdracht ligt in het verlengde van de internationale ontwerpcompetitie voor de nieuwbouw van het complex, die in 2012 uitgeschreven werd door het Parlement van de Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE). In 2013 werd het door het Nederlands / Ethiopische architectenteam ingezonden ontwerp unaniem en met veel enthousiasme door de jury geselecteerd.

 

Het ingediende prijsvraagontwerp voor het nieuwe Ethiopische parlementsgebouw refereert aan de grote variëteit van Ethiopiërs, die verspreid over het fascinerende landschap van zo’n 1 miljoen km2 woont en leeft. Het nieuwe gebouw is van betekenis voor elk individu, elke etnische groep.

Hiertoe is ingezet op een helder concept met een sterke en symbolische architectonische hoofdvorm, waarbij de situatie van het Parlementsgebouw op een heuvel midden in de stad, optimaal wordt benut. Op de top van de heuvel is een plein gesitueerd, waar zich een subtiel ensemble van drie hoofdvolumes etaleert dat refereert aan Negarit drums. Deze traditionele drums werden in het verleden bespeeld nadat er een nieuwe wet in werking trad. Naast deze betekenis symboliseren de drums tevens communicatie en continuïteit.

Het prijsvraagontwerp zet in op het creëren van een gebouw met een belangrijke iconische betekenis voor de stad, dat recht doet aan het gevraagde programma en een nauwe samenhang heeft met de stedenbouwkundige context. Hiertoe verwijst het ontwerp naar de historische structuur van Addis Abeba met het keizerlijke paleis boven op de heuvel.  

Het omvangrijke project beslaat in totaal een oppervlakte van circa 40.000 m2. Het planteam is inmiddels gestart met de verdere uitwerking en detaillering van het ontwerp voor gebouwen en terreinen. Over ongeveer een jaar moeten de plannen zover gereed zijn dat de aanbesteding kan plaatsvinden. De verwachting is dat het ontwerp in 2018 zal worden opgeleverd.

 

www.treurniet-architectuur.nl
www.michielclercx-architectuur.com

 

Glazen boerderij te Schijndel voor De Brabantse Stijlprijs
Nieuwsbrief

Tijdens een publiek debat over ‘Brabantse’openbare ruimten, zijn de Glazen Boerderij en de inrichting van haar erf en de aangrenzende Markt genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs.

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om met De Brabantse Stijlprijs onder Brabantse gemeenten goed opdrachtgeverschap te stimuleren. Alle Brabantse gemeenten werden hiertoe uitgenodigd om voorbeelden van aansprekende openbare ruimten in te dienen, die als inspiratie kunnen dienen voor gemeentelijke opdrachtgevers van toekomstige (her)inrichtingen. Het gaat om projecten in de openbare ruimte, die wat de gemeenten betreft een illuster voorbeeld zijn van de Brabantse Stijl; oftewel die laten zien dat je in Brabant bent én dat het project tot stand is gekomen op een manier die 'des Brabants' is. Bovendien dienen de projecten uitgevoerd te zijn. 

Een onafhankelijke jury, bestaande uit Janneke Bierman (BiermanHenket Architecten), René Bastiaanse (Brabants Historisch Informatiecentrum), Marc Glaudemans (Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg), Peter Glas (Waterschap De Dommel en Unie van Waterschappen) en Jeroen Doorenweerd (beeldend kunstenaar) en onder voorzitterschap van Gedeputeerde Yves de Boer, beoordeelde de inzendingen aan de hand van een aantal criteria en kwam tot een selectie van vier projecten, die zij zal bezoeken om tot een besluit te komen aan welk project de Brabantse Stijlprijs finaal zal worden toegekend.

Naast de Glazen Boerderij in Schijndel zijn genomineerd de Grote Markt in Bergen op Zoom, het Lukwelpark in Oosterhout en het centrum van het kerkdorp Zijtaart in de gemeente Veghel.

 

Winy Maas / MVRDV tekent voor het ontwerp van de Glazen Boerderij; het inrichtingsplan voor het erf rond de Glazen Boerderij en de aangrenzende Markt is van de hand van MTD landschapsarchitecten. Zij kregen in 2007 opdracht van de gemeente Schijndel tot het opstellen van een herinrichtingsplan voor de Markt, de omgeving van de Glazen Boerderij en voor de twee belangrijkste winkelstraten van de kern en waren verantwoordelijk voor het ontwerp, het betreffende communicatietraject en de technische uitwerking.

Belangrijke inzet van de plannen is om de landelijke, dorpse identiteit van Schijndel te versterken. De Glazen Boerderij vormt hierbij een eigentijdse verwijzing naar het landelijke en agrarische karakter van de kern en biedt ruimte aan een nieuw commercieel programma op de Markt. Het is een 1.8 maal uitvergroot schaalmodel van een typisch Schijndelse boerderij. De inrichting van het terrein er omheen, het erf, versterkt dit door een eveneens bovenmaatse schaal.


3 MTD projecten geselecteerd voor expositie European Landscape Biennale Barcelona
FotoRosaBarba

De inrichting van het erf van de Glazen Boerderij en de aangrenzende Markt te Schijndel, de inrichting van het Stationsplein Venlo en de ontwikkelingsvisie voor het Drielandenpunt zijn geselecteerd voor de catalogus en expositie die bij gelegenheid van de VIII editie van de European Landscape Biënnale op 25, 26 en 27 september 2014 in Barcelona zullen worden gepresenteerd. Het betreffen alle drie projecten, die de afgelopen jaren door MTD landschapsarchitecten zijn ontwikkeld of gerealiseerd.  

De European Landscape Biënnale in Barcelona zet zich vanaf haar eerste editie in voor het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige interventies in het landschap, zowel binnen het vakgebied van de landschapsarchitectuur als binnen hiermee direct gelieerde vakgebieden. Deze VIIIe editie richt zich hierbij met name op de nieuwe realiteit van de wereld van de landschapsarchitectuur.

 

Bureaus konden ter gelegenheid van de European Landscape Biënnale landschapsarchitectonische projecten indienen, welke tussen 2009 en 2014 gerealiseerd zijn. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Manel Colominas, Richard Pi, Sue Anne Ware, Desiree Martinez en Marti Franch (winnaar VIIe editie Roza Barba International Landscape Architecture Prize) onder voorzitterschap van Michael van Gessel, beoordeelde de inzendingen aan de hand van een aantal criteria en kwam tot een selectie van projecten, welke zullen worden gepubliceerd in de catalogus van de VIIIe Biënnale en getoond in de tentoonstelling van de Rosa Barba Prize.

Elf van deze projecten zijn genomineerd voor de Rosa Barba Prize 2014; een geldprijs van € 15.000, welke tijdens de Biënnale zal worden uitgereikt.


Marckhoek Breda; een stijlvol woongebied opgeleverd
NieuwsbriefM

Zondag 1 juni werd door burgemeester Peter van der Velden en ex-wethouder Alfred Arbouw Buitenplaats Marckhoek officieel geopend. Dat deden zij met een daverend kanonschot. Het nieuwe woongebied, direct tegen het centrum van ’t Ginneken en in het beekdal van de Mark, omvat 76 zeer luxe appartementen en 15 grondgebonden patiowoningen.

MTD landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan en uitvoeringsvoorbereiding van het woonlandschap; het park, de directe omgeving van de woongebouwen en infrastructuur. De architectuur van de woongebouwen is van C5 architecten.

Belangrijk inzet van de plannen was het versterken van de unieke kwaliteiten van de locatie en het vormgeven van het nieuwe woongebied als een ontspannen en lommerrijk woonlandschap met een directe samenhang met het centrumgebied van ’t Ginneken het beekdal van de Mark. Met een stelsel van brede gemetselde keermuren en trappen naar de rivier en met de inpassing van de aanwezige monumentale bomen is een exclusief woonlandschap gecreëerd met een nauwe binding met de plek. Niet vreemd dat alle woningen snel verkocht waren.

 

Strategisch gepositioneerde zichtlijnen maken het plan transparant en verbinden tegelijk de kern van ‘t Ginneken, via het woongebied met de beek. Het wonen aan de beek krijgt daarme een nieuwe dimensie.

De oplevering werd feestelijk gevierd met bewoners, de initiatiefnemer, makelaar Schonck & Schull en de ontwikkelaars Synchroon en Vesteda in de tuin van Café en uitspanning ‘Oncle Jean’, direct grenzend en uitkijkend op het plangebied.


Campus en Groene Loper TU/e Eindhoven geselecteerd voor Jaarboek 2014
FotoNieuwsbriefT

Een onafhankelijke selectiecommissie, onder voorzitterschap van Guido Wallagh, selecteerde in de afgelopen maanden voor het elfde Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2014 een aantal voorbeeldige plannen. Guido Wallagh, Ivonne de Nood, Peter Veenstra, Aart Oxenaar en Rob van der Bijl beoordeelden 180 ingezonden projecten en scherpten de selectie aan met een projectbezoek. Het inrichtingsplan voor de Campus en Groene Loper voor de TU/e van MTD landschapsarchitecten maakt deel uit van de finale selectie van vernieuwende en agenderende plannen voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2014. Het Jaarboek verschijnt eind november en zal dan traditioneel weer gepresenteerd worden op locatie van één van de geselecteerde plannen.

Misschien is de Campus van de TU/e wel een hele mooie plek !!!! 

 

MTD landschapsarchitecten werd in juni 2011 in een gefaseerd aanbestedingstraject geselecteerd voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Campus en de Groene Loper van de TU Eindhoven.

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science Park en zich internationaal te profileren als één van de toonaangevende en innovatieve technische universiteiten. De Campus en Groene Loper worden hierbij gezien als een visitekaartje en moeten het imago van duurzame en innovatieve universiteit versterken.

MTD landschapsarchitecten zet met haar inrichtingsplan in eerste instantie in op het ‘groen’ als belangrijke verbindende kwaliteit van de Campus. Met het deel van de Groene Loper westelijk van het hoofdgebouw wordt hierbij nadrukkelijk aansluiting gezocht op het Dommeldal. De vijverpartij, die opnieuw is geïntroduceerd bij de entreepartij van het hoofdgebouw, markeert het begin van het orthogonale systeem van de Campus en Groene Loper. De entreepartij van het hoofdgebouw krijgt in combinatie met de vijverpartij de betekenis van een open, uitnodigende ontvangstruimte en wordt van utilitaire tot theatrale entree.

Tweede belangrijke component van het inrichtingsplan is ‘de loper’; de student en gebruiker krijgen een centrale rol. Hiertoe is het auto- en fietsverkeer uit de Groene Loper geweerd. Er is een nieuwe verbindingslijn geïntroduceerd voor langzaam verkeer; de zogenaamde scenic walk. Deze faciliteert studenten en andere gebruikers en biedt allerlei aanleidingen voor gebruik.

Het planvormingsproces en zeer intensieve en interactieve communicatietraject voor het inrichtingsplan van de Campus en Groene Loper voor de TU/e met onder andere de Dienst Huisvesting, de faculteit Bouwkunde en andere gebruikers hebben in een zeer compact tijdspad plaats gevonden. Hiermee is een belangrijk deel van de Campus en Groene Loper in de loop van 2013 en 2014 al gerealiseerd en in gebruik genomen.

 

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/tue-science-park/

BrabantsStijlprijsBewerkt1
Festival Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Noord-Brabant

Maandag 15 september 2014 organiseert BERK / Provincie Noord-Brabant in Congrescentrum 1931 Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch een Festival Ruimtelijke Kwaliteit. Het centrale thema van het festival is de kwaliteit van de openbare ruimte. Het Festival bestaat uit een inhoudelijke deel met een aantal parallel verlopende workshops en wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Brabantse Stijlprijs door gedeputeerde Yves de Boer en een borrel.

De vijf workshops betreffen: 
-              Mijn Mooi Brabant; 
-              Grootschalige Erfgoedcomplexen; 
-              Kunst en Ruimte;
-              Initiatief uit de samenleving;
-              Onderwijs en openbare ruimte.

 
MTD landschapsarchitecten participeert op tweeërlei wijze in het Festival Ruimtelijke Kwaliteit.

Frank Meijer en Niké van Keulen zullen binnen de workshop Grootschalige Erfgoedcomplexen als opstellers van het inrichtingsplan openbare ruimte een toelichting geven op de betekenis van de openbare ruimte van het KVL-terrein te Oisterwijk; Sander van der Ven zal dit als eigenaar / ontwikkelaar doen voor het CHV-complex te Veghel. Aandacht zal met name worden besteed aan de nieuwe betekenis van de openbare ruimte bij hergebruik van industriëel erfgoed. 

Hiernaast is een project van MTD landschapsarchitecten genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs. Het betreft de Erf Glazen Boerderij te Schijndel. Winy Maas / MVRDV tekende voor het ontwerp van de Glazen Boerderij; het inrichtingsplan voor het erf rond de Glazen Boerderij en de aangrenzende Markt en Hoofdstraat is van de hand van MTD landschapsarchitecten. Het project is in de loop van 2014 gereed gekomen en levert sindsdien een werkelijke revitalisering van het centrum en de Markt van Schijndel.

Naast de Glazen Boerderij te Schijndel zijn nog een drietal projecten genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs: de Grote Markt te Bergen op Zoom, het Lukwelpark te Oosterhout en de herontwikkeling van het kerkdorp Zijtaart te Veghel.