Revitalisatie Wilhelminapark, Tilburg

Wilhelminapark 2
Wilhelminapark 1
Wilhelminapark 3
Wilhelminapark 4
Wilhelminapark 5
Wilhelminapark 6
3 mei 2024

MTD landschapsarchitecten kreeg zomer 2023 opdracht van de gemeente Tilburg voor het opstellen van een Strategisch concept en Inrichtingsplan voor het Wilhelminapark in Tilburg. Aanleidingen vormen het eerder, door het bureau in samenwerking met de gemeente Tilburg, opgestelde Code Groen dat de potenties van het park belichtte als steppingstone aan een belangrijke recreatieve en ecologische verbinding van de stad naar het aan de stad grenzende landschap, en de waardering van het park als gemeentelijk monument.

Strategisch concept en Inrichtingsplan voor het Wilhelminapark baseren zich in belangrijke mate op het eerder genoemde Code Groen (MTD landschapsarchitecten 2023), de opgestelde Tuinhistorische analyse en waardering voor het Wilhelminapark (Anja Guinee, 2023) en de Gebiedsagenda voor het Museumkwartier (gemeente Tilburg; 2022). Centrale ambities zijn het versterken van het Wilhelminapark als brandpunt binnen het Museumkwartier, het versterken van de samenhang van het park en haar stedenbouwkundige wanden, het verbeteren van de oversteekbaarheid van de aangrenzende straten, het versterken van de cultuurhistorische waarden van het oorspronkelijke parkontwerp van L.H.Springer, maar ook het omvormen van de onderbeplanting en het bomenbestand, het versterken van de ecologische waarden en biodiversiteit, het versterken van de sociale veiligheid en het programmeren van het park, zonder dat hierbij de cultuurhistorische waarden worden geschaad. Kortom een complexe en ambitieuze opgave, waarmee de gemeente Tilburg laat zien dat zij een integrale benaderingswijze nastreeft om de groen-blauwe en verblijfskwalitatieve kwaliteiten van haar stad te versterken.

bron foto’s: Regionaal Archief Tilburg, Springer Archief Wageningen