Technische uitwerking natuursteen Uithoorn

11 augustus 2022

Begin 2021 heeft MTD landschapsarchitecten de technische uitwerking verzorgd van de natuursteenelementen van het Inrichtingsplan voor de openbare ruimte van Uithoorn dat Arcadis Amsterdam voor de gemeente Uithoorn heeft opgesteld.

Het Inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het centrum van Uithoorn kent zo’n 125 verschillende granieten elementen met ieder een eigen vorm en bewerking. Naast verschillende typen banden, zijn er drempels, entrées, trappen, keerelementen, afdekplaten. Van ieder element is een bovenaanzicht, een vooraanzicht en een zijaanzicht vervaardigd. Vervolgens is van de verzameling van elementen een elementenlijst met complete omschrijving opgesteld. Deze lijst vormt een bijlage bij het bestek, een bestellijst en of inschrijflijst.
Bij de technische uitwerking van de natuursteenelementen zijn details voor gesteld, die het ontwerp verder versterken. Tevens is er geadviseerd met betrekking tot de toepassing van de materialen, de fundatie van elementen, de verlijmingen en de wijze van voegen en of kitten.

MTD landschapsarchitecten is één van de weinige landschapsarchitectenbureaus met een team van civiele adviseurs, die bestekken, werkomschrijvingen en kostenramingen opstellen voor inrichtingsplannen. De technische uitwerking van natuursteen is één van de specialismen.