NIEUWSARCHIEF

Foodscapes presentatie 1

Presentatie Foodscapes

17 oktober 2018
27 september 2018 werd op de Academie van Bouwkunst Amsterdam het boek Flourishing Foodscapes - Design City-Region Food Systems gepresenteerd. In de publicatie worden de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar regionale voedsellandschappen in relatie tot de wereldwijd groeiende verstedelijking gepresenteerd. Productie en distributie van voedsel ... Lees verder
feest MTD 20 jaar 1

Feest MTD 20 jaar!

25 september 2018
Vrijdag 7 september vierde MTD het 20 jarig bestaan van het bureau met een groots feest. Genodigden waren met name personen, die structureel aan het succes van het bureau hebben bijgedragen, zoals oud-medewerkers, architecten en andere collega bureaus waarmee intensief is samengewerkt, stagairs en enkele familieleden. Speciaal voor de gelegenheid voer ... Lees verder

LINIE 1629 WEER ZICHTBAAR……!!!

20 augustus 2018
MTD landschapsarchitecten werkt vanaf najaar 2016 in opdracht van en samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en ’s-Hertogenbosch en De Stichting de Groene Vesting aan plannen om de Linie 1629 weer zichtbaar en herkenbaar te maken in het landschap. De droogte van de afgelopen maanden leverde hieraan een verrassende bijdrage. ... Lees verder
Zomerborrel planteam Tilburg 1

Zomerborrel planteam kernwinkelgebied Tilburg

20 juli 2018
Afgelopen dinsdag 17 juli 2018 vond een laatste planteam-avond voor het zomerreces plaats met betrekking tot de herinrichting van het kernwinkelgebied Tilburg. Vanaf december 2016 komen de gemeente Tilburg en MTD landschapsarchitecten met een hiertoe samengesteld planteam maandelijks bij elkaar, om de verschillende plannen te bespreken die ontwikkeld ... Lees verder
Brood en spelen 1

MTD 2x in de prijzen bij feest bij ‘Brood & Spelen’

5 juli 2018
In een overvolle boerenschuur in Barneveld werden op 4 juli 2018 de winnaars bekend gemaakt van de door het College van Rijksadviseurs uitgeschreven Prijsvraag Brood en Spelen. Uit 95 inzendingen voor twee locaties in Gelderland / Overijssel en Noord-Brabant werden door twee afzonderlijke jury’s, 2 maal 8 plannen geselecteerd om door te gaan ... Lees verder
Verder met Vesting Muiden 1

'Verder met Vesting Muiden'

12 juni 2018
Door MTD landschapsarchitecten wordt met een participatief communicatieproces gewerkt aan een herstelplan voor de Vesting Muiden. Hiertoe zijn er op 27 maart en 9 mei 2018 informatiemarkten gehouden, waar Frank Meijer en Mathé van Kranenburg van het bureau (direct) omwonenden, geïnteresseerden en stakeholders informeerden. In een aantal ... Lees verder
Excursie Huize Moerenburg

Excursie Huize Moerenburg

6 juni 2018
Maandag 28 mei jongstleden was een groepje eerste jaars studenten van de HAS ´s-Hertogenbosch / studierichting Management van de Leefomgeving, op excursie naar Huize Moerenburg in Tilburg. Het bezoek wat in het kader stond van realisatie en beheer, mondde mede door het stralende weer uit in een aangename educatieve dag op een unieke locatie. ... Lees verder
De toekomst van het verleden 1

De toekomst van het verleden

1 juni 2018
Op donderdag 17 mei jongstleden vond onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Evert van Ginkel, specialist op het gebied van de verhouding tussen archeologie en maatschappij, het middagsymposium ‘In het krachtenspel tussen mens en Waal’ plaats. Naast Rudi Etteger, universitair docent landschapsarchitectuur bij Wageningen University ... Lees verder
MTD 20 jaar 3

MTD 20 jaar !!!

28 mei 2018
Afgelopen dinsdag 22 mei bestond MTD landschapsarchitecten 20 jaar; 22 mei 1998 is het bureau opgericht door Frank Meijer, Han Thijssen en Ruud Dubbeld, als een doorstart van Buys & Van der Vliet landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hiermee is het werk en gedachtegoed van Pieter Buys en Bob van der Vliet, die hun roots vinden in de Deense ... Lees verder
Stationsplein Wijchen 1

Stationsplein Wijchen feestelijk geopend

3 mei 2018
Op 25 april jongstleden is onder toeziend oog van burgemeester Verheijen, de gedeputeerde van de provincie Gelderland, mevrouw Schouten en vertegenwoordigers van NS en proRail het stationsplein Wijchen feestelijk geopend. MTD landschapsarchitecten tekende voor het ontwerp van de nieuwe stationsomgeving aan zowel de noord als zuidzijde van het spoor. ... Lees verder
Cuijck 1

Romeins verleden Cuijck blootgelegd

30 april 2018
In 2015 verwierf MTD landschapsarchitecten de opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan openbare ruimte voor het centrum van Cuijk. In aansluiting hierop heeft het bureau ook de technische uitwerking van de eerste fase van de herinrichting voor haar rekening genomen. In september 2017 werd een start gemaakt met de realisatie van de plannen ... Lees verder
Spartahof 1

'Message in a bottle'

10 april 2018
START BOUW SPARTAHOF TE APELDOORN 21 maart jongstleden vond de feestelijke start plaats van de nieuwbouw van 56 grondgebonden woningen op het terrein van de voormalige Spartafabriek in Apeldoorn. De herontwikkeling van dit gebied tot een lommerrijk woongebied heelt de ontwikkelingsgeschiedenis met enerzijds verwijzingen naar de industriële ... Lees verder
Boxtel binnen de bruggen 1

Boxtel binnen de bruggen

5 april 2018
Frank Meijer van MTD landschapsarchitecten presenteerde 13 maart jongstleden in de raadszaal van het stadhuis van Boxtel aan de Raad, stake-holders en betrokken bewoners en ondernemers een eerste aanzet voor een integrale ontwikkelingsvisie voor de kern van Boxtel; ‘Boxtel binnen de bruggen’. Centrale ambitie is om de ruimtelijke kwaliteit ... Lees verder

Veelbelovende toekomst voor Bels lijntje

15 maart 2018
Woensdag 7 maart jongstleden werd in het gemeentehuis van Goirle door Toerisme Provincie Antwerpen samen met de zeven gemeenten langs het traject (Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg) en Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete, de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het opstellen en realiseren van ... Lees verder
Munsterplein Roermond 01

Startavond Inrichtingsplan Munsterplein Roermond

1 maart 2018
22 januari jongstleden werd er in de tuinzaal van het stadhuis van Roermond, een startavond georganiseerd voor het opstellen van een inrichtingsplan van de openbare ruimte van het Munsterplein. MTD landschapsarchitecten, die de opdracht voor het opstellen van het inrichtingsplan verwierf, presenteerde deze avond een analyse en uitgangspunten voor ... Lees verder
Opening Fietsenstalling Maastricht 1

Fietsenstalling Stationsplein Maastricht officieel geopend

2 februari 2018
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven opende afgelopen maandag officieel de ondergrondse fietsenstalling bij het Station in Maastricht. Samen met de opdrachtgevers ProRail, NS, Provincie Limburg, Maastricht Bereikbaar en de gemeente Maastricht, bouwer TBI Timmermans-Mobilis en een veelkleurige groep fietsers werd de ... Lees verder
Stationsplein Maastricht 1

Realisatie entree fietsenstalling Stationsplein Maastricht nadert voltooiing

8 december 2017
Vanaf midden 2016 is er door TBI-ondernemingen Timmermans en Mobilis gewerkt aan de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling bij het station en de herinrichting van het Stationsplein in Maastricht. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partijen gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, PROrail en NS en ... Lees verder
LAE boek 1

Stadswalzone geselecteerd voor Triannual Landscape Architecure Europe #5

16 november 2017
Vorige maand werd bekend dat de Stadswalzone / Zuiderpark te ’s-Hertogenbosch, een project van de hand van MTD landschapsarchitecten in samenwerking met Studio Leon Thier (ontwerp parkeergarage en bruggen) en Van Roosmalen Van Gessel architecten, is geselecteerde voor de triannual van landscape architecture Europa. Het boek dat driejaarlijks ... Lees verder
Klokkenberg 1

Hoogwaardige woonlocatie de Klokkenberg

13 november 2017
Het voormalig Medisch centrum de Klokkenberg, rooms-katholiek sanatorium voor tuberculose-patiënten, wordt op initiatief van getransformeerd tot een uniek, hoogwaardig wooncomplex. Van introvert, religieus sanatorium tot extravert, open woongemeenschap, gesitueerd in een fantastische landschappelijke setting op de grens van het Mastbos en beekdal ... Lees verder

MTD verwerft opdracht campus VU Amsterdam

26 oktober 2017
Na twee selectieronden heeft MTD landschapsarchitecten de opdracht verworven om de campus van de Vrije Universiteit te Amsterdam opnieuw in te richten. Het herinrichtingsplan maakt hiermee onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van de Zuidas als geheel. In de visie van het bureau gaat het Campusplein, het hart van de campus, ruimte bieden aan grote ... Lees verder
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »