Herstructurering en transformatie van de Westermarkt, Tilburg

Westermarkt, Tilburg
5 april 2024

MTD landschapsarchitecten en Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw gaan aan de slag in Tilburg om een stedenbouwkundig ontwerp en ontwerp openbare ruimte op te stellen ten behoeve van de herstructurering van de Westermarkt.

De Westermarkt is binnen de Gebiedsvisie Kenniskwartier als zone gemarkeerd om de komende jaren te transformeren van een vrij stenig en gedateerd woon- en winkelgebied, naar een samenhangend, hoogwaardig, groen en duurzaam stedelijk woon- en werkgebied. Deze ambitie wordt ingegeven door zowel de Woonagenda 2020 – 2025 en door de wens om anders om te gaan met mobiliteit.

De eerste schetsen hebben aangetoond dat de herontwikkeling in de context van Tilburg West beschouwd dient te worden. Hiermee omvat de herinrichting van de openbare ruimte naast de Westermarkt zelf, ook de aangrenzende straten, de Statenlaan en het Westerpark. Het samenhangende beeld zal in eerste instantie bepaald moeten worden door het raamwerk van de openbare ruimte en een nieuwe identiteit; door de inrichting en de functies van het netwerk van wegen, routes en plekken en een heldere ontsluiting hiervan. De nieuwe identiteit van het gebied zal samenhangen met de eigentijdse betekenis en programmering, zoals deze in belangrijke mate gebaseerd zal worden op de verbinding tussen de thema’s ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie, waterberging, biodiversiteit en een innovatieve wijze van het organiseren van de mobiliteit.

Door het groener en levendiger maken van het raamwerk, krijgt het netwerk een ecologische en stedelijke kwaliteit. Daarmee krijgt de Westermarkt meer betekenis voor Tilburg West, maar worden ook de verbindingen naar het Stadsbos (Wandelbos, Oude Warande), het Spoorpark (oost-westelijke richting) en Westerpark (noord-zuidelijke richting) versterkt.

De plannen worden ontwikkeld in samenspraak met opdrachtgevers ADW B.V., Prince Projectmanagement B.V., WM Tower B.V. en SBWW en de gemeente Tilburg.

Bron foto: Regionaal Archief Tilburg, Publieke Werken, Een deel van het winkelcentrum Westermarkt; architect J. Schijvens