Van ziekenhuisterrein naar lommerrijk woongebied; Carolus ’s-Hertogenbosch

Carolus
Carolus
Carolus
7 maart 2024

MTD landschapsarchitecten was in opdracht van AM / Rabo Bouwfonds en Slokker Vastgoed verantwoordelijk voor het Landschappelijk en stedenbouwkundig masterplan, Beeldkwaliteitplan en Inrichtingsplan openbare ruimte (2007-2019). Op het voormalige ziekenhuisterrein werd met behoud van de aanwezige boomopstanden en waterpartijen een nieuw lommerrijk woongebied ontwikkeld met voornamelijk grondgebonden woningen.

Het beeld wordt bepaald door verspreid staande bomen in gras, hagen en groene erfafscheidingen.
Een klimaatrobuust en biodivers woongebied ‘avant-la-lettre’.

bekijk het project hier