Masterplan Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

ETZ 1
ETZ 2
ETZ 3
ETZ 4
25 januari 2024

In opdracht van Gortemaker Algra Feenstra Architecten (GAF) en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) werkt MTD landschapsarchitecten aan het masterplan voor de openbare ruimte van het ziekenhuisterrein op locatie ETZ Elisabeth in Tilburg. Het volledige ziekenhuis, inclusief het terrein, zal de komende 30 jaar vernieuwd worden.

Het masterplan streeft naar de realisatie van een High Tech ziekenhuis te midden van een landschappelijk terrein met veel groen, grootschalige waterberging en ecologie, verbonden met het beekdal van de Leij. Dit komt tot uiting in het ontwerp door de structuren van wegen, voetpaden en fietspaden op een landschappelijke manier vorm te geven. Daarbij wordt gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk aan de randen van het terrein gehouden.

In nauwe samenwerking met waterschap De Dommel, de Gemeente Tilburg en Royal Haskoning DHV (RHDHV) is er uitgebreid gekeken naar een landschappelijke en duurzame integratie van de benodigde watercompensatie. Tevens is er aandacht besteed aan klimaatadaptieve beplanting, versterking van de biodiversiteit en de vergroening van gebouwen. Circulariteit is geïntegreerd in de verhardingen en het meubilair.

De eerste fase van het ontwerp, gericht op de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp en Kliniek, is succesvol afgerond. Momenteel is de aanbesteding van gebouwen en de voorbereiding van het bouwrijp maken gaande. Van der Zanden uit Moergestel is gestart met de aanlegwerkzaamheden voor het tijdelijke parkeerterrein met omliggende infrastructuur.