Schetsontwerp voor De Dam in Zaandam gepresenteerd!

De Dam, Zaandam
De Dam, Zaandam
De Dam, Zaandam
De Dam, Zaandam
21 december 2023

Begin december werd door MTD landschapsarchitecten in Zaandam het schetsontwerp voor de Dam en omgeving gepresenteerd tijdens een tweede participatiebijeenkomst. De Dam, neemt als de 'Huiskamer van Zaandam', in het ontwerp een belangrijke positie in.

Het ontwerp werd positief ontvangen door alle aanwezigen, waaronder horeca- en vastgoedeigenaren, bewoners, leden van verschillende werkgroepen en de gemeente. Het schetsontwerp is gebaseerd op de eerder door het bureau opgestelde Integrale Structuurvisie voor de binnenstad van Zaandam. In het schetsontwerp worden de lijn van de historische dijk, de oorsprong van Zaandam, in combinatie met andere historische structuurlijnen opgevat als een ruimtelijk kader voor de openbare ruimte. Hiermee wordt recht gedaan aan cultuurhistorische waarden en wordt ruimte geboden aan het uitgebreide programma. Binnen het schetsontwerp worden een aantal opties voor de vormgeving van de terraszone gepresenteerd, de centrale ruimte rond het standbeeld van Czaar Peter en de mogelijkheden voor vergroening.

MTD landschapsarchitecten werkt de komende maanden aan de uitwerking van het schetsontwerp tot een Voorlopig inrichtingsplan (VO). Het Voorlopig inrichtingsplan zal in een derde participatiesessie aan alle betrokken stakeholders worden gepresenteerd.