Wilhelminapark, een juweel voor de stad

Wilhelminapark
Wilhelminapark
Wilhelminapark
Wilhelminapark
7 december 2023

MTD landschapsarchitecten kreeg deze zomer van de gemeente Tilburg opdracht om, als uitwerking van het inspiratiedocument CODE GROEN, te werken aan een Strategisch Concept en Restauratie- en Inrichtingsplan voor het Wilhelminapark.
Deze eervolle ontwerpopgave heeft als hoofddoelstelling te komen tot een herwaardering van de cultuurhistorische en ecologische waarden van het park en tot een klimaatrobuuste, sociaal veilige en verblijfsattractieve openbare ruimte in de context van het Museumkwartier en de stad Tilburg als geheel. Inzet is om op basis van het oorspronkelijke parkontwerp van Springer, met haar historische lay-out, beplantingsplan en paviljoen, een nieuwe tijdslaag en betekenis aan het park toe te voegen. Tilburg wordt weer een ‘juweel’ rijker!