Maastrichtse walmuur wordt hersteld

5 koppen, Maastricht
5 koppen, Maastricht
5 koppen, Maastricht
5 koppen, Maastricht
1 december 2023

Donderdagochtend kreeg wethouder Frans Bastiaens een uit de walmuur aan de Vijf Koppen gedemonteerde steen overhandigd. Deze handeling vormde het startsein voor het herstel van de in 2019 deels ingestorte vestingwerken. De bedoeling is dat de steen aan het einde van de werkzaamheden, die naar verwachting een jaar in beslag gaan nemen, als sluitstuk weer een plekje krijgt in de muur.

MTD landschapsarchitecten is samen met HVN architecten en Buro4 verantwoordelijk voor de Structuurvisie en Inrichtingsplan openbare ruimte, het restauratieplan en de cultuurhistorische onderbouwing voor de vestingwerken de Vijf Koppen in haar context van het Stadspark en Faliezusterpark.
De vestingwerken van de Vijf Koppen vertegenwoordigen als onderdeel van de vesting-werken van Maastricht bijzondere waarden en met de restauratie en het herstel ontstaan bijzondere kansen om deze waarden te behouden, te versterken en de zichtbaarheid en beleving te vergroten.
De plannen beschrijven de gewenste ingrepen aan de courtinemuur, het rondeel en de daaraan grenzende grondwal, die hiertoe wordt verlaagd tot het niveau van de 16e -eeuwse weergang. Hierbij wordt het waardevolle 16e-eeuwse grondpakket behouden. Door verlaging van de grondwal, wordt de druk die de grond voorheen uitoefende op de courtinemuur, verminderd.
Over een jaar zal er weer gewandeld worden over de vestingwerken van de Vijf Koppen!