Laatste steen Boxtel gelegd!

Boxtel munten 1
Boxtel munten 2
Boxtel munten 3
Boxtel munten 4
23 november 2023

Waar bij de uitvoering van een project vaak symbolische aandacht is voor de eerste steen, was er begin november in Boxtel een bijzonder moment waarop wethouder Fred van Nistelrooij de laatste steen aanbracht. Het Brunaplein in de Rechterstraat krijgt daarmee de bijzondere invulling met munten van natuursteen (op basis van archeologische vondsten) die de plek verdient.

Met de actie komen twee bijzondere kenmerken van Boxtel bij elkaar. Al in de Romeinse tijd was hier een doorwaadbare plaats in de Dommel, aangeduid met een Beuk. Later werd de Rechterstraat onderdeel van de eerste verharde kei-weg van zuidelijk Nederland. In 1742 werd de straat verhard in opdracht van de stad ’s-Hertogenbosch en diende als handelsweg tussen ’s-Hertogenbosch en Luik.

Vele Boxtelse mannen verdienden hun boterham met het aanleggen en onderhouden van de weg, waardoor ze in de omliggende dorpen de bijnaam Keistampers kregen. De geleverde inzet voor het verharden van deze economische route toont de importantie van Boxtel als Brabants handelsdorp aan.

Op het Brunaplein en in Boxtel zijn dan ook vele historische munten gevonden die de historie onderschrijven en die in de vorm van natuursteen gravures op chronologische volgorde zijn aangebracht op het pleintje. Daarnaast is er grote gravure op het pleintje ingelegd, met de historische kaart van omstreeks 1801 inclusief de rechterstraat van die tijd.

Bijzonder is dat daarmee beide kenmerken van Boxtel in één element tot uiting komen op een van de oudste plekken van Boxtel. Als deel van de realisatie van de strategische visie voor Boxtel Binnen de Bruggen.