Natuurstenen platen in wachtershuisje Wilhelminaplein gehesen

Wilhelminaplein 's-Hertogenbosch
Wilhelminaplein 's-Hertogenbosch
Wilhelminaplein 's-Hertogenbosch
Wilhelminaplein 's-Hertogenbosch
Wilhelminaplein 's-Hertogenbosch
Wilhelminaplein 's-Hertogenbosch
8 november 2023

Als sluitstuk van de 1e fase van de herinrichting van het Wilhelminaplein te
’s-Hertogenbosch, zijn afgelopen vrijdag twee enorme natuurstenen platen met historische gravures in de vloer van het wachtershuisje gehesen. Het wachtershuisje of het podium dat de verwijzing vormt naar het historische wachtershuisje aan de Pieckepoort.

Beiden gravures maken de historische gelaagdheid van deze bijzondere plek voelbaar en zichtbaar; de eerste gravure is een historisch stadsgezicht van ’s-Hertogenbosch en de Pieckepoort uit 1560 van van Wijgaerde en de tweede is een fragment uit het historische kaartbeeld van de Epugnatio Sylvae-Ducis uit 1629, die de positie van deze plek toont in de Linie 1629. Beiden onderbouwen de betekenis van het Wilhelminaplein in de historische stad ’s-Hertogenbosch. Een betekenis, die binnen de herinrichting van het plein, naar ontwerp van MTD landschapsarchitecten, een (her)nieuw(d)e betekenis krijgt. Van stadspoort, naar singelpark, naar verkeersplein, naar stadswalpark met een theatrale betekenis; een knooppunt van langzaam verkeerroutes en decor voor vele ontmoetingen en gebruik.

Het pleintje heeft in ’s-Hertogenbosch al een betekenis als eigentijdse ontmoetingsplek en theatraal podium gekregen. En de inzet is natuurlijk de realisatie van de 2e fase, waarbij de Aanwezige funderingen van de Pieckepoort weer zichtbaar worden!