Transformatie Campusplein VU Amsterdam

VU Amsterdam campusplein 1
VU Amsterdam campusplein 2
VU Amsterdam campusplein 3
VU Amsterdam campusplein 4
VU Amsterdam campusplein 5
3 oktober 2023

Eerder werden de ontwerpen van MTD voor de entreestraat, de logistieke straat en de ruimte rondom het OZC-gebouw van de Campus van de VU in Amsterdam al gerealiseerd. Nu wordt het Campusplein getransformeerd naar ontwerp van het bureau.

De VU heeft de ambitie om hiermee de duurzaamheid, gezondheid en welbevinden, veiligheid en toegankelijkheid en ‘place making’ van het campusterrein te versterken. Door meer groen en minder verharding toe te passen, wordt de verblijfskwaliteit van de campus versterkt, maar ook de hittestress verminderd, de biodiversiteit verbeterd en een duurzaam watersysteem gecreëerd.