De Maas stroomt niet alleen langs Cuijk maar ook door het centrum van Cuijk!

Cuijk 1
Cuijk 2
Cuijk 3
Cuijk 4
Cuijk 5
22 september 2023

De laatste fase van de herinrichting van de openbare ruimte kleurt het centrum van Cuijk groen en blauw. MTD stelde het inrichtingsplan op voor het hele centrumgebied en was verantwoordelijk voor de technische uitwerking van het plan dat de afgelopen jaren gefaseerd is gerealiseerd.
Op een aantal plekken zijn verwijzingen naar het Romeinse verleden beleefbaar, maar bovenal is het centrum vergroend. Op het Louis Jansenplein is bovendien een waterelement geïntroduceerd dat verwijst naar de ligging aan de Maas; middels speelse fonteinen wordt verwezen naar de kerkdorpen.