MTD gaat de openbare ruimte van het historische centrum van Delft duurzaam ontwerpen!

Delft 1
Delft 2
Delft 3
22 september 2023

De gemeente Delft heeft besloten om in een nog groter deel van het historische centrumgebied van Delft de openbare ruimte in te richten ten gunste van de voetganger en andere functies die de leefbaarheid van de binnenstad moeten verbeteren. Eerder was al met name het winkelgebied autoluw en autovrij gemaakt en nu wordt daar een nog groter gebied aan toegevoegd, waaronder de oude hoofdgrachten, zijgrachten, stegen, binnenhoven en diverse knooppunten.

Concreet betekent dit dat de parkeerplaatsen langs de grachten worden opgeheven en dat andere stedelijke functies en opgaven daarvoor in de plaats kunnen komen, zoals meer ruimte voor voetgangers, fietsen(-stallingen), groen, ontmoeting en ontspanning, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Tevens is het doel om, zoals dat ooit was, de visuele en fysieke relatie van de openbare ruimte met het water (weer) te herstellen.

MTD is gevraagd deze herdefinitie en toekomstig gebruik en inrichting van de openbare ruimte vorm te geven in een participatief proces met alle belanghebbenden en af te stemmen met het gemeentelijke beleid en beheer van de openbare ruimte. Dit proces start met een visie op de inrichtingsprincipes en de identiteit van de openbare ruimte van Delft en moet leiden tot concrete ontwerpen voor de verschillende deelgebieden binnen het plangebied.
Wordt vervolgd!