Klimaatrobuuste en biodiverse inrichting winkelhart Tilburg in Blauwe Kamer

Kern Winkelgebied Tilburg BK 1
Kern Winkelgebied Tilburg BK 2
Kern Winkelgebied Tilburg BK 3
6 juli 2023

In het zomernummer #2/2023 van het vakblad de Blauwe Kamer wordt in een artikel over de Tilburgese ‘winkelladder’ het ontwerp toegelicht van MTD landschapsarchitecten voor de bestaande en nieuwe openbare ruimtes van het winkelhart Tilburg. Het artikel beschrijft het ontwerp in de context van de herinrichting van de Heuvelstraat, oude Markt en aangrenzende straten, zoals deze zo’n 20 jaar geleden door het bureau zijn ontwikkeld.

De actuele herinrichtingsplannen zetten in op het completeren van de ‘winkelladder’. Naast het versterken van het stadscentrum als winkel-, verblijfs- en ontmoetingsgebied, zijn vergroening, versterking van de biodiversiteit en het creëren van oplossingen voor hittestress en waterberging, belangrijke doelstellingen van de plannen. Samen met de stadsecoloog, Stichting Stadsbomen Tilburg en de groenbeheerders van de gemeente Tilburg is er gewerkt aan een ontwerp met een divers en klimaatrobuust beplantingssortiment.
De plannen passen hiermee naadloos binnen CODE GROEN; het inspiratiedocument dat MTD in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Tilburg opstelde.
CODE GROEN zet in op de aanleg van (0)13 nieuwe iconische parken, stevige groene verbindingen van het hart van de stad naar het landschap en koele plekken op loopafstand.
Het College van Tilburg stelde het rapport recent vast en koppelde er per jaar een serieus uitvoeringsbudget van 5 miljoen euro aan.
De daad bij het woord voegend pakt de gemeente Tilburg door en heeft het bureau opdracht voor de planontwikkeling voor het Louis Bouwmeesterplein en het Wilhelminapark en de aangrenzende straten.
Het wordt steeds groener en koeler in Tilburg!

publicatie Blauwe Kamer