Feestelijke opening project Sint Jansgildestraat in Beek

opening Beek 1
opening Beek 2
opening Beek 3
opening Beek 4
opening Beek 5
8 juni 2023

Sinds 2019 is MTD Landschapsarchitecten betrokken bij het tot stand komen van een metamorfose van een oude ‘sluiproute’ tussen Nederland en Duitsland: De Sint Jansgildestraat. MTD landschapsarchitecten is binnen het project verantwoordelijk geweest vanaf de visievorming met eerste schetsplannen tot en met de bestek voorbereiding en aanbestedingsfase. Op vrijdag 2 juni werd het project Sint Jansgildestraat feestelijk geopend.

Het ontwerp van MTD Landschapsarchitecten heeft geleid tot een aantal grote veranderingen en verbeteringen. Allereerst is gekeken de Sint Jansgildestraat. Aan weerszijden van de weg staan grote platanen. Door het ruimtebeslag van rijweg en bomen is op veel plekken langs deze straat geen ruimte voor een trottoir. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties.

MTD landschapsarchitecten heeft in een intensief participatieproces een aantal varianten bedacht voor een, voor alle gebruikers, verkeersveilige inrichting van de Sint Jansgildestraat. Met als vertrekpunt het behoud van (zoveel mogelijk) bestaande platanen. Door het versmallen van de rijbaan, het aanleggen van wegversmallingen nabij de te handhaven bomen en het aanbrengen van een trottoir heeft de Sint Jansgildestraat de gewenste verkeersveilige herinrichting gekregen, met uiteindelijk het behoud van 25 van de 31 Platanen!

Naast de herinrichting van de Sint Jansgildestraat heeft ook het aangrenzende dorpsplein een metamorfose gekregen. Met het verleggen van de rijbaan van de Sint Jansgildestraat is de snelheid van het autoverkeer teruggebracht en is ruimte vrijgemaakt om een plein te creëren.

Van een vooral stenig parkeerterrein heeft het dorpsplein nu een levendige inrichting gekregen, met nog steeds ruimte voor voldoende parkeergelegenheid en het organiseren van evenementen. Door het toevoegen van verschillende plantvakken is de openbare ruimte aanzienlijk vergroend. Bij selectie van planten is gekozen voor een hoge diversiteit aan soorten die in alle seizoenen zorgen voor een aantrekkelijk en afwisselend groenbeeld.

Onder het maaiveld is een systeem aangelegd om het regenwater van de verhardingen af te koppelen van het riool en met een infiltratieveld (kunststof kratten) te verzamelen en te laten infiltreren in de bodem. Met deze aanpassing is het dorpsplein klimaatrobuuster geworden en in staat piekneerslag effectief op te vangen.