Tilburg is weer een stukje groen winkelgebied rijker!

Tilburg KERN Jaarprijs 4
Tilburg KERN Jaarprijs 3
Tilburg KERN Jaarprijs 2
Tilburg KERN Jaarprijs 6
Tilburg KERN Jaarprijs 5
Tilburg KERN Jaarprijs 6
26 april 2023

Met het winnen van de KERN Jaarprijs voor het City-Center Tilburg is ook het belang van en de waardering voor de vergroening van de openbare ruimte in winkel- en centrumgebieden gebleken.

MTD landschapsarchitecten heeft in opdracht van de gemeente Tilburg en in nauwe samenwerking met Wereldhave/NEOO het ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte van dit nieuwe winkel- en woongebied in hartje centrum van Tilburg. Hoewel dit een nieuwe ontwikkeling betreft, maakt het een onlosmakelijk onderdeel uit van het totale kernwinkelgebied, waarvoor MTD al sinds begin jaren 2000 aan de lat staat voor de inrichting van zowel het historische centrumgebied van Tilburg, als de daarop aansluitende nieuwe winkelstraten, pleinen en dwarsverbindingen tussen het bestaande en nieuwe winkel- en centrumgebied.

De vergroening van de openbare ruimte biedt naast een fijne sfeer en belevingswaarde van de openbare ruimte ook invulling aan de doelstelling van de gemeente Tilburg op het gebied van klimaatadaptatie en versterken van de stadsnatuur (biodiversiteit). Eerder al werd het Stadhuisplein (naast het verbouwde stadskantoor) heringericht volgens deze principes en doelstellingen, als ook het gebied voorlangs de ‘Kattenrug’, en sluit daarmee naadloos aan bij de groenvisie die MTD landschapsarchitecten heeft gemaakt voor Tilburg als geheel, genaamd Code Groen.
De komende tijd zal MTD zich blijven inzetten voor de opgaves die er liggen binnen de gemeente Tilburg, zowel met betrekking tot het Kernwinkelgebied als vanuit de groenvisie Code Groen.