MTD verwerft opdracht Campus TU/e

TUe 1
TUe 2
TUe 3
TUe 4
9 maart 2023

Recentelijk heeft MTD landschapsarchitecten de opdracht verworven voor de civieltechnische uitwerking van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van drie deelgebieden van de TU/e Campus.

Het afgelopen jaar is er door het bureau, in uitwerking van de Landschapsvisie TU/e Campus 2040 (Quadrat / Paul Achterberg) en het Masterplan TU/e 2040 (Christian Rapp / Bram van Kaathoven), gewerkt aan de definitieve inrichtingsplannen voor de openbare ruimte rond Studentenhuisvesting, het Studentensportcentrum en Neuron / Gemini. Belangrijke ambitie van deze inrichtingsplannen was de verdere vergroening en verduurzaming en een versterking van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte van de Campus.

Komend jaar zullen de inrichtingsplannen voor de drie deelgebieden worden uitgewerkt tot een technische ontwerp en bijbehorende bestekstukken. Hiermee wordt de continuïteit van de ontwerpgedachte en de kwaliteit van het ontwerp ook in deze fase gewaarborgd.