Brede participatie inrichtingsplan openbare ruimte Oudenbosch

Oudenbosch 1
Oudenbosch 3
Oudenbosch 3
Oudenbosch 4
Oudenbosch 5
16 februari 2023

Afgelopen maandag 6 februari 2023 vond in Oudenbosch de tweede participatieronde plaats van de herinrichting van de openbare ruimte rondom het ensemble van het religieus erfgoed. Inrichtingsplannen van de verschillende deelgebieden werden in de bijzondere setting van de Basiliek gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het unieke interieur van de Basiliek, door architecten Cuypers en van Swaay geïnspireerd op de Sint-Pietersbasiliek, bood geïnteresseerden de kans vast te proeven van de sfeer, die MTD landschapsarchitecten heeft vertaald in een inrichtingsplan voor de buitenruimte.

In april 2022 verwierf MTD landschapsarchitecten opdracht voor het opstellen van een integrale Visieschets en Inrichtingsplannen voor de openbare ruimte rond het ensemble van religieus erfgoed in Oudenbosch. Ambitie is om met de plannen op de eerste plaats de identiteit van Oudenbosch te versterken als centrum van religieus erfgoed aan de Mark en Dintel, maar ook zeker om de verblijfskwaliteit en groene en klimaatadaptieve kwaliteiten van de openbare ruimte te versterken.

Eind november 2022 plantte de burgemeester in het kader van 25 jaar gemeente Halderberge, op het Jan Gielenplein symbolisch de eerste boom voor het project.
Volgens planning zal eind 2025 de herinrichting van de verschillende deelgebieden gerealiseerd zijn.