1e prijs voor prijsvraagontwerp Geosted / MTD Zonhoven / Belgie!

17 juni 2021

In september 2020 schreef de gemeente Zonhoven / Belgie een prijsvraag uit voor het opstellen van een masterplan voor de openbare ruimte van haar dorpshart. Belangrijke ambitie van het masterplan vormde in eerste instantie het openleggen van de Roosterbeek, het versterken van het groene karakter en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte en het behoud van de bereikbaarheid en commerciële functies in de kern.
MTD landschapsarchitecten ontwikkelde samen met Geosted een prijsvraagontwerp dat naast een masterplan voor de gehele kern van Zonhoven, ook voor deelgebieden een aantal gedetailleerde inrichtingsvoorstellen doet; ‘het Roosterbeekpark Zonhoven’.
Na de indiening van de plannen in november 2020 werd aan het prijsvraagontwerp van team Geostad / MTD door de jury de 1e prijs toegekend.

Het masterplan ‘het Roosterbeekpark Zonhoven’ zet vooral in op het weer afleesbaar maken van de historische ontstaansbasis van Zonhoven; aan de kruising van de Dorpsstraat en de Roosterbeek. Door het weer openleggen van de beek wordt de samenhang van lint en beekdal hersteld. De beek krijgt binnen de kern vervolgens een nieuwe betekenis als park. Hiermee ontstaat in het hart van Zonhoven, op een plek waar oorspronkelijk de begraafplaats lag bij de kerk, een groene ontmoetingsplek met een natuurlijke sfeer, die naast ecologische en recreatieve waarden, ook een betekenis kan krijgen voor waterretentie en klimaatadaptatie.
Ter hoogte van de kruising van het lint en de Roosterbeek, wordt de bebouwing open gebroken, zodat vanaf deze plek het beekdal optimaal beleefbaar wordt. De kruising wordt vorm gegeven als een brug, zodat de nabijheid van het water hier ook werkelijk beleefbaar en zichtbaar wordt. Het hier nieuw te ontwikkelen bouwblok, lijkt een prima lokatie voor een horecavoorziening met terras aan de beek.

Het nieuwe Roosterbeekpark verbindt de landschappelijke kwaliteiten van het beekdal met de cultuurhistorische groene kwaliteiten van de voormalige begraafplaats en met eigentijdse duurzame kwaliteiten. Het park vormt in potentie een aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsplek, waar bewoners en bezoekers van Zonhoven verkoeling kunnen vinden tijdens warme zomerdagen en de beek en de natuur kunnen beleven. Door de robuuste beplanting en waterverbinding worden in het park en het heringerichte beekdal tevens belangrijke biologische en ecologische waarden ontwikkeld. Het Roosterbeekpark vormt hiermee een aangename en groene tegenhanger van het Nieuwe Kerkplein, direct zuidelijk van het park.
Het plein wordt in belangrijke mate gedefinieerd door de introductie van een nieuw markant dorpshuis. Op het plein is ruimte voor de zondagsmarkt en andere evenementen. Maar het is vooral en voornamelijk een prettige plek om vanaf een terras te genieten van het zicht op de historische kerk en raadhuis en de monumentale bomen in het beekdal of van de passanten in de opnieuw in te richten Dorpsstraat.
Om de verblijfskwaliteit te garanderen is het hiernaast van belang de dorpskern verkeersluw te maken. Hiertoe is voorgesteld de rijloper van de Dorpsstraat te versmallen en op te sluiten tussen banden. Vanaf de Dorpsstraat is er een ring rond het plein en Roosterbeekpark geintroduceerd met één hoofdrijrichting. Aan deze ontsluitingsring liggen de belangrijkste commerciële en parkeervoorzieningen.