Nieuwbouw Koning Wilem II Tilburg als verbinding met stedelijke context

2 maart 2021

In opdracht van en in samenwerking met EN|EN architecten heeft MTD Landschapsarchitecten een ontwerp opgesteld voor de terreinen rond de nieuwbouw van het Koning Willem II College te Tilburg. Inzet van de plannen is om het alzijdige gebouw maximaal in te passen in haar landschappelijke context en de aanwezige groene kwaliteiten zo veel mogelijk te behouden. De terreinen rond het Koning Willem II College hebben een orthogonale hoofdopzet en sluiten in functionele zin aan op het gebouw en hun omgeving. De concrete verbinding met de stedelijke context ontstaat middels de (semi)openbare fietsroute. Naast de aanwezige fietsverbindingen vanuit de omliggende wijken, ontsluit dit fietspad beiden fietsenstallingen. Ook de parkeervoorziening voor auto’s is via een stelsel van orthogonale verbindingen direct gerelateerd aan de diverse entrees van het schoolgebouw en de sporthal.
Entrees en verblijfsplekken zijn verbijzonderd door een hoogwaardig materiaalgebruik.

De aanwezige beplantingen worden waar mogelijk uitgebreid. De groene kamers, die op deze wijze worden gecreëerd, hebben naast een esthetische ook een gebruiksfunctie. Zo krijgt één van de groene kamers een betekenis voor het opvangen, zuiveren en vertraagd infiltreren van het hemelwater, één groene kamer krijgt een betekenis als verlengstuk van het schoolplein en één veld dient als plek voor kleine evenementen en verbinding met de buurt. Het aanwezige bomenbestand wordt grotendeels behouden en aangevuld, met als uitgangspunt het versterken van een natuurlijk beeld en het verhogen van de biodiversiteit. In het beplantingsplan is ingezet op een duurzaam en inheems sortiment; bomen en vaste planten die een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig schoolterrein. Een andere belangrijk uitgangpunt is het versterken van de beleving van de seizoenen. Middels een gevarieerd sortiment van bomen, heesters en vaste planten ontstaat door het jaar heen een rijke afwisseling van (herfst)kleur, bloeitijd en textuur.

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=48836