Tijdelijke Suurhofbrug over A15 / Rotterdam in stelling gebracht

15 december 2020

Er wordt hard gewerkt aan de Suurhofbrug over de A15 / Rotterdam; aan de nieuwe toegangspoort tot de Maasvlakte. Door aannemerscombinatie STIPT wordt de aanwezige brug gerenoveerd en wordt er gebouwd aan een tweede brug náást de Suurhoffbrug. Zo kunnen in de toekomst de lasten van het (vracht-)verkeer worden verdeeld en blijft de veiligheid gewaarborgd. In Krimpen a/d IJssel wordt momenteel aan de nieuwe brug gebouwd en op locatie worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van deze tweede brug en inpassing in haar omgeving.

De Suurhoffbrug over het Hartelkanaal vormt in de A15 een belangrijke schakel tussen de Maasvlakte enerzijds en het westelijk deel van Voorne-Putten en Botlek, Europoort en Rotterdam anderzijds. Het is de enige verbinding met de Maasvlakte en om die reden voor het havengebied Rotterdam en de rest van Nederland onmisbaar. De huidige brug is sinds de opening in 1973 zwaar en intensief belast en hard aan vervanging toe. Zij zal in de loop van 2020 en 2021 worden gerenoveerd en worden voorzien van een tijdelijke stalen boogbrug met een overspanning 200 meter ernaast.

MTD landschapsarchitecten is door de Combinatie STIPT (Dura Vermeer, BESIX, TBI, Hollandia) gevraagd om een gedetailleerdere uitwerking voor deze tijdelijke verbinding op te stellen of anders gezegd om, in nauwe samenwerking met de Combinatie en met de disciplines wegontwerp en constructief ontwerp, een VO / vormgevingsvisie op te stellen.
In het ontwerp is met nadruk ingegaan op de inpassing van de brug in het Europoort / Maasvlakte gebied en Hartelkanaal en de aanhechting van de tijdelijke brug op het omliggende gebied. In het bijzonder is er aandacht besteed aan de aansluiting op de terreinen van het BP hoofdkantoor in het noorden. Dit kantoorgebouw is, naar een eerder ontwerp van MTD landschapsarchitecten, opgenomen in een gigantisch duinlandschap. In het zuiden wordt de brug aangesloten op de Spuisluis en –kom van het Hartelkanaal naar het Brielse Meer.
Voor de brug zelf is ontworpen aan een familie van afzonderlijke onderdelen zoals de boog, geluidsscherm(en), wegen en fietspad, hangers, verlichting, randafwerkingen en leuningen. Binnen de technische randvoorwaarden zoals gesteld aan de brug, is gezocht naar een logische en esthetische samenhang van elementen voor de gebruikers; zowel voor vrachtverkeer naar de Maasvlakte als voor recreatief fietsverkeer. In het proces is intensief overleg gepleegd met de verschillende disciplines binnen de aannemerscombinatie en met de opdrachtgever (Rijkswaterstaat). Het ontwerp is gepresenteerd en getoetst door het Q-team van het Havenbedrijf Rotterdam.

De brug zal komend voorjaar in zijn geheel van de de werf in Krimpen aan den IJssel naar haar definitieve plek op de Maasvlakte worden gevaren; dwars door Rotterdam.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van Rijkswaterstaat:
Rijkswaterstaat