Groen licht voor Breda City Campus!

3 december 2020

De gemeente Breda en de eigenaren van de keten van de Amrâth Hotels hebben overeenstemming bereikt over de plannen voor de ontwikkeling van Breda City Campus op de plek van het huidige Hotel Brabant terrein. Eind 2019 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht voor het opstellen van een stedenbouwkundig structuurontwerp en inrichtingsplan voor de directe omgeving en het (dak)landschapsplan van het ensemble van vier gebouwen en de parkeergarage daartussen. De plannen zijn opgesteld in samenwerking met VSAP-architects en VKZ BV.

Het structuurontwerp en inrichtingsplan zet in op een zonering van een natuurlijke buitenschil, die geleidelijk overgaat in een meer cultuurlijk (dak)landschap tussen de vier gebouwen. Naast een belangrijke groene kwaliteit heeft het daklandschap een betekenis als ontmoetings- en verblijfsruimte, die aansluit bij de nabijgelegen stedelijke functies.
De stedenbouwkundige korrel van de City Campus en de groene omzoming sluiten goed aan bij de context en het groene karakter van de Claudius Prinsenlaan en de ambitie van de gemeente Breda om deze als ‘parkway’ vorm te geven. De gebouwen van de Campus hebben langs de Claudius Prinsenlaan een poortwerking; de ‘kop’. Het ‘lijf’ verhoud zich qua hoogte en korrel met de gebouwen aan de Heerbaan.

BN De Stem: Groen licht voor de Breda City Campus