Frank Meijer spreekt op Ecotechgreen / Forum Internationale

1 december 2020

Frank Meijer hield vandaag, 1 december 2020, een lezing op het Forum Internationale / Ecotech, een internationaal congres dat jaarlijks door het Italiaanse Paysage in samenwerking met het Consiglio Nazionale Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori wordt georganiseerd. Normaal vindt het plaats in Milaan, maar in het licht van de COVID-19 maatregelen, vond het dit jaar virtueel plaats.
De lezing ging over de innovatieve (her)introductie van het landschap in de stad; over de betekenis van gelaagde maaivelden in het licht van het versterken van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptieve kwalitatieve kwaliteiten van de openbare ruimte in onze steden, onder de titel: ‘BACK IN TOWN, THE GREEN MACHINE’.
Meijer bevond zich in goed gezelschap, tussen sprekers als ondermeer Stephen Buckle / Aspect Studios uit Australie en Thierry Huau / Atelier Thierry Huau uit Parijs / Frankrijk.

In een beeldend verhaal lichtte Meijer twee recente spraakmakende projecten van het bureau toe; het boslandschap van het Depot in Rotterdam en de gracht in de Stadswalzone in ’s-Hertogenbosch oftewel ‘the green roof’ en ‘the blue roof’.

Het inmiddels met de Rooftop Award 2020 bekroonde ontwerp voor het daklandschap en de omgeving van het Depot in Rotterdam zet in op een optimale inpassing van het gebouw in haar omgeving. Het ontwerp, dat in nauwe samenwerking met MVRDV tot stand kwam, introduceert een bijzondere publieke ontmoetingsplek op het dak van het Depot. De omgeving van het Depot, die nog gerealiseerd moet worden, voegt straks een groene boswereld toe aan het historisch waardevolle Museumpark en geeft het gebouw een eigen identiteit. De spectaculaire spiegelende gevel reflecteert de groene omgeving, waardoor de bezoeker zich in een ‘boskamer’ waant. De plattegrond met schervenstructuur loopt vanaf het voorplein door op het 32 meter hoger gelegen daklandschap, waardoor maaiveld en dak één robuust boslandschap vormen. De zorgvuldig gepositioneerde scherven vormen opgetilde plantvakken, afwateringslijnen en zitbanken. De vegetatie van Pinus nigra, Betula pendula en bosbeplanting past bij de klimatologische omstandigheden van de plek, als ook van het daklandschap en vormt één samenhangend ecosysteem.

In de Stadswalzone / Zuiderpark te ’s-Hertogenbosch, een ontwerp van MTD landschapsarchitecten dat in de loop van 2016 gerealiseerd is, wordt de introductie van een ondergrondse parkeergarage met circa 1000 nieuwe parkeerplekken gecombinaard met het terugbrengen van de vestinggracht. Het ontwerp dat in nauwe samenwerking met Studio Leon Thier (parkeergarage), Van Roosmalen Van Gessel architecten (restauratie stadsmuur) en het Planteam Erfgoed tot stand kwam zet in eerste instantie in op het realiseren van een aantrekkelijke verbindingsroute van de nieuwe parkeergarage naar de Bossche binnenstad en vice versa. Daarnaast zet het plan met name in op de beleving van de ontmoeting van de historische binnenstad en het open landschap van het Zuiderpark en de Bossche Broek. Omhoog komend in het hoofdtrappenhuis van de parkeergarage ontstaat er een dramatisch zicht over het water op de stadsmuur en Judastoren. Vervolgens is er een aantrekkelijke route, via een loopbrug over de stadsgracht, door de stadsmuur, in de richting van de binnenstad. In de andere richting vormt de route een nieuwe verbinding met het Zuiderpark.