Vergroening Campus Vrije Universiteit Amsterdam in volle gang

31 juli 2020

De eerste fase van de realisatie van de nieuwe inrichting van de universiteitscampus van de VU in Amsterdam is een feit. Midden in het zomerseizoen zijn grote bomen en meerstammige struiken aangeplant en zijn ook de verhardingen en het meubilair geheel vernieuwd. Eén en ander vormt een integraal onderdeel van de ontwikkelingsvisie, die MTD landschapsarchitecten in opdracht van de VU voor de herinrichting van de campus opstelde en verder uitwerkte in inrichtingsplannen en bijbehorende beplantingsplannen. Visie en inrichtingsplannen sluiten hierbij naadloos aan op de ambities en doelstellingen, die de gemeente Amsterdam voor dit stadsdeel nastreeft. De universiteitscampus zal hierbij een belangrijk onderdeel gaan vormen van de openbare ruimte van de Zuidas en het zogenaamde ‘kenniskwartier’ van de VU en VUmc in het bijzonder.
De komende jaren zal er een grote metamorfose van de campus plaatsvinden, waarbij diverse universiteitsgebouwen en studentenwoningen worden gesloopt en nieuw gebouwd als ook de bijbehorende buitenruimten worden heringericht.

Deze eerste fase van de herinrichting zet de toon voor het toekomstige beeld van de campus van de VU; een groene, multifunctionele en klimaatadaptieve buitenruimte, gericht op verblijven, ontmoeten, beleven, studeren. Een aantrekkelijke en verbindende ruimte ook tussen de verschillende universiteitsgebouwen. 

De grote bomen en heesters zijn geleverd door boomkwekerij Ebben uit Cuijk en zijn op de kwekerij voorbereid zodat ze in het zomerseizoen geplant konden worden. De VU wil hiermee het belang van de vergroening en de beoogde kwaliteitsslag benadrukken en uitstralen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!