Participatie voor Park Rijnhuizen Nieuwegein

23 juli 2020

Door MTD landschapsarchitecten wordt samen met Club Rhijnhuizen en de gemeente Nieuwegein gewerkt aan een landschappelijke visie en inrichtingsplannen voor Park Rijnhuizen te Nieuwegein. Het betreft een gebied tussen Nieuwegein en Jutphaas dat de komende jaren getransformeerd zal worden van een vrij onsamenhangend, verbrokkeld bedrijventerrein, naar een veelkleurig en samenhangend woon-, werk-, recreatie- en vooral ook groen leefgebied. De planvorming voor dit transformatieproces is vorm gegeven als een participatief en interactief proces, waarbinnen met huidige bewoners, betrokken ondernemers en overige stakeholders tot een visie en inrichtingsplannen wordt gekomen.
Geheel corona-proof werd het eerste ontwerpatelier geheel virtueel gehouden. Op woensdag 17 juni was er een succesvolle sessie, waarbij MTD landschapsarchitecten in de personen van Niké van Keulen en Mathé van Kranenburg de eerste plannen presenteerde en ideeën en suggesties van de stakeholders ophaalde. Met deze inbreng zal de visie worden verrijkt en verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd tot een schetsontwerp en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van de afzonderlijke deelgebieden.

Van het online ontwerpatelier is (met goedkeuring van alle deelnemers) een opname gemaakt die gedeeld is via het YouTube kanaal van de gemeente Nieuwegein. Hiermee krijgen betrokkenen, die op de avond zelf niet beschikbaar waren de gelegenheid het verhaal te horen en via een specifiek e-mailadres alsnog hun wensen en ideeën in te brengen.
Op deze manier kan er, ondanks de beperkingen in het kader van COVID-19, volop worden doorgewerkt binnen een participatief proces.

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om dit jaar de planvorming voor de landschappelijke visie en de inrichtingsplannen voor de afzonderlijke deelgebieden van Park Rijnhuizen af te ronden. En daarmee een ruimtelijk kader vast te stellen voor de transformatie van het gebied. Het samenhangende beeld zal hierbij bepaald worden door een netwerk van (recreatieve) routes, een landschappelijk en ecologisch raamwerk en een nieuwe identiteit. De ambitie van de gemeente Nieuwegein is om deze nieuwe identiteit, die direct zal samenhangen met de eigentijdse betekenis en programmering van het gebied, in belangrijke mate te baseren op de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten, maar ook op de talrijke verhalen van het gebied; deze te behouden, te versterken, beleefbaar te maken en een eigentijdse betekenis te geven.

https://youtu.be/1DlZoDNcUiY