Pivot Park in Oss krijgt vorm met Panther, Grizzly en Racoon

Stedenbouwkundig structuurplan & beeldkwaliteitplan
Plankaart Pivot Park
Isometrie structuur Pivot Park
Anatomie Structuurplan Pivot Park
14 juli 2020

MTD landschapsarchitecten heeft in samenwerking met Proof of the Sum en VKZ het stedenbouwkundig en landschappelijk structuurplan en beeldkwaliteitplan opgesteld voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Pivot Park Oss. Er wordt een plek gecreëerd waar alle randvoorwaarden aanwezig zijn voor het uitbouwen van de farmaceutische community. Bedrijven en startups, groot en klein, worden op de campus gefaciliteerd zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en kennis kunnen uitwisselen. Met de bouwplannen voor Panther, Grizzly en Racoon krijgt deze ontwikkeling een concrete vorm. 

Pivot Park is de belichaming van een karakteristiek en rijk onderdeel van de Osse cultuur. Sinds de oprichting van het wereldberoemde Organon, later MSD, verzamelde zich in Oss een unieke gemeenschap van mensen en bedrijven gericht op innovatie en ontwikkeling van de farmaceutische industrie. Toen in 2010 met de reorganisatie van MSD juist deze innovatieve kenniscultuur in het geding kwam, is Pivot park in het leven geroepen, om deze cultuur voor de mensen en voor de stad Oss, veilig te stellen en voort te zetten.
Bijzonder aan het concept van Pivot Park is dat het gaat om een open campus; een stukje openbare ruimte in Oss dat, vanuit de historie, altijd een afgesloten karakter heeft gekend. Basis voor het Pivot Park zijn de gebouwen en infrastructuur van het voormalige Organon-terrein.
Het concept van de farmaceutische campus is succesvol en het park heeft haar maximale draagkracht bereikt. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag en Pivot Park te ontwikkelen tot dé hotspot voor farmaceutische innovatie, is er behoefte aan een uitbreiding van het bouwvolume en een stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingsvisie voor de terreinen. Hiertoe is met een integraal planteam gewerkt aan een stedenbouwkundig en llandschappelijk structuurplan en beeldkwaliteitplan, waarmee een helder ruimtelijk en kwalitatief ontwikkelingskader voor de toekomst wordt vastgesteld.
De plannen voor Pivot Park omvatten het slopen van aanwezige gebouwen en een gefaseerde nieuwbouw in combinatie met te behouden bedrijfsgebouwen. De ambitie is het realiseren van één samenhangend compact en groen campusterrein. Centraal wordt een hoogwaardige, duurzame buitenruimte ontwikkeld, die het nieuwe hart en ontmoetingsplek van de campus zal gaan vormen. Dit hart wordt omsloten door gebouwen en belangrijke gemeenschappelijke voorzieningen. Het wordt gekenmerkt door een multifunctioneel gebruik, waar werken, bewegen, ontspannen en ontmoeten gefaciliteerd worden.

MTD landschapsarchitecten is verantwoordelijk voor de supervisie op de bouwplannen in relatie tot het structuurplan en de landschappelijke inpassing van de gebouwen op de campus. Hiermee worden zowel het kwalitatief kader bewaakt als de potenties die zich in de markt aandienen ten volle benut.

https://joinpivotpark.com/2020/06/01/pivot-park-gives-shape-to-ambition-for-growth-with-a-new-building/

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/gedeputeerden-samen-op-werkbezoek-bij-pivot-park-oss

https://www.bd.nl/oss-e-o/pivot-park-oss-groeit-tegen-de-klippen-op-en-haalt-grote-naam-binnen~add3b981/