het bos op het dak van het Collectiegebouw gehesen….!!!

7 april 2020

Maandag 6 april jongstleden, zijn de eerste bomen van het bos op het dak van het Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam gehesen. Als de berken straks in blad staan, zullen ze het iconische gebouw een groene kroon geven. Het dakterras wordt hiermee een lommerrijke verblijfsplek, vanwaar zich de metropolitische skyline van Rotterdam laat lezen.

Het Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen, naar ontwerp van Winy Maas / MVRDV, herbergt de vaste collectie van Boijmans van Beuningen. Deze wordt hiermee verzameld op één plek en toegankelijk voor het publiek. Het monolithische gebouw met de spiegelende wanden, voegt zich in het Museumpark en de stad en weerspiegelt deze stad. Het lijkt als een buitenaards voorwerp te zijn geland in het Park. MTD landschapsarchitecten ontwierp in opdracht van en in samenwerking met MVRDV het daklandschap, de omgeving van het gebouw en de inpassing in het Museumpark. Op het dak een berkenlandschap en op het maaiveld een pleinachtige ruimte met berken en pinussen. De firma Ebben leverde de deels meerstammige bomen van formaat, Betula pubescens en Pinus nigra, met voor het dak de speciaal daartoe gekweekte bomen met een afgeplatte kluit. De natuurstenen verharding lijkt het openbreken van de Parkvloer te weerspiegelen in een aantal ‘scherven’. De bomen staan hier in verhoogde plantbakken met natuurstenen zitranden en houten banken. Hiermee ontstaat er een beschutte en groene verblijfs- en ontmoetingsplek in het centrum van de stad. Met aan de zijde van het Museum, gekoppeld aan de horecavoorziening in het Collectiegebouw, een terrras op de zon. De mensen bepalen de spiegeling in de wanden van het gebouw en dynamiek op het plein. Rotterdam is een bijzonder gebouw en openbare ruimte rijker…..!!!