Gouden Draak verhuist tijdelijk naar Noordbrabants Museum

20 maart 2020

De Drakenfontein is de bekendste fontein van 's-Hertogenbosch. De fontein staat midden op de zeer drukke kruising van de Stationsweg en de Koninginnenlaan, pal voor het station van 's-Hertogenbosch. Het beeld in de fontein stelt een draak voor.
In het licht van de herinrichting van de kruising en de restauratie van de fontein en de sokkel van de monumentale Draak, zocht men een tijdelijke locatie voor het gouden beeld. Deze werd gevonden op het voorplein van het Noordbrabants Museum.
Afgelopen maandag werd de Draak van haar sokkel gehesen en verhuisd naar haar nieuwe, tijdelijke plek op het voorplein van het Noordbrabants Museum.
MTD landschapsarchitecten kreeg opdracht van het Noordbrabants Museum om een ontwerp te maken voor de situering van het beeld op het voorplein en de vormgeving van de tijdelijke sokkel.
Het is de bedoeling dat de herinrichting van de kruising van de Stationsweg en de Koninginnenlaan en de restauratie van de fontein en de sokkel mei 2021 klaar zijn en de Gouden Draak weer naar haar oorspronkelijke plek terug kan.

Het beeld van de Gouden Draak stamt uit 1903 en was het resultaat van een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag. Jonkheer Bosch van Drakesteijn, Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant van 1856 tot 1894, had een legaat van 10.000 gulden vermaakt aan de gemeente 's-Hertogenbosch om een gedenkteken op te richten voor zijn tweelingdochters, die in 1881 op 17-jarige leeftijd waren overleden. Er werd voor het gedenkteken een prijsvraag uitgeschreven. De gebroeders De Leeuw uit Nijmegen wonnen de prijsvraag, maar de drakenfontein werd uiteindelijk gemaakt naar ontwerp van architect van 't Zand Jules Dony.
In 1959 werd de tunnel onder de draak aangelegd. De tunnel verbond de Koningsweg met het Koningin Emmaplein, zodat het autoverkeer dat van noord naar zuid ging, of andersom, geen hinder ondervond van het overige verkeer van en naar het station.
Er zijn twee verhalen die verklaren waarom het beeld op de fontein een draak is.
's-Hertogenbosch lag vroeger, en nu nog ten dele, in een moerasgebied. De omgeving van de stad was makkelijk onder water te zetten en de stad werd om die reden ook wel de Moerasdraak genoemd en gold als een onneembare vesting. In 1629 wilde Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch veroveren en hij slaagde hier uiteindelijk in door het gebied rond de stad droog te malen.
Een ander verhaal is, dat het vanwege de achternaam van de legator is. De draak houdt een schild vast met het familiewapen van Bosch van Drakenstein.

Eén ding is zeker: de Draak heeft een geweldige nieuwe plek gevonden op het voorplein van het Noordbrabants Museum en lijkt er nooit meer weg te willen gaan!

restauratie Drakenfontein