Kerkplein Hoorn ‘onder de hamer’

5 maart 2020

Iets meer dan anderhalf jaar nadat MTD landschapsarchitecten de eerste schetsplannen voor het Kerkplein en haar omgeving te Hoorn heeft gepresenteerd, werden woensdag 26 februari 2020 de eerste keien van de pleinvloer door wethouder Samir Bashara en Annet Kwantes ‘onder de hamer’ gelegd.
De herinrichting van het Kerkplein, de Kerkstraat, de Breestraat en de Nieuwstraat betekent een complete metamorfose van dit deel van de kern van Hoorn. Zij heeft vorm gekregen binnen een intensief participatieproces, waarmee een jarenlange discussie tussen bewoners, ondernemers en bestuur is beslecht.

Het Kerkplein en haar omgeving vormt historische een belangrijke plek in de binnenstad van Hoorn. In de loop van de eeuwen hebben hier verschillende kerken gestaan. Met het wegvallen van de kerkelijke functie is deze plek echter in verrommeld. Met het inrichtingsplan wordt er op ingezet deze plek de allure van weleer terug te geven; geïnspireerd op historische foto’s en kaartbeelden maar met een nieuwe eigentijdse betekenis als een stadsplein voor ontmoeting en evenementen.
Nieuw voor Hoorn is hierbij de introductie van het Shared Space principe in dit deel van de stad. Dit krijgt vorm met een pleinvloer gematerialiseerd in Portugees granieten keien. De plek van de kerk wordt gemarkeerd middels een Belgisch hardstenen bordes rond de toren. Dit bordes zal ook ruimte bieden aan een terras voor het in de kerk te ontwikkelen vijfsterren hotel.
Met het inrichtingsplan is met nadruk ingezet op vergroening van de openbare ruimte; hiertoe zijn een groot aantal bomen geïntroduceerd. Zelfs in de fase van de uitvoeringsvoorbereiding is er nog gezocht naar plekken om extra bomen te planten.
Het plein krijgt allure door een bijzonder waterelement, waarin drie era’s van kerken met verschillende spuitbeelden kunnen worden weergegeven, en speciaal voor Hoorn ontworpen inrichtingselementen. Ook de verlichting op het plein heeft bijzondere aandacht gekregen met bijzondere lichtmasten en het aanlichten van de markante gebouwen naar een lichtplan van I.P.V. Delft.

Het project is in bouwteamverband voorbereid met aannemingsbedrijf Van Der Weerd uit Graphorst, die op verzoek van MTD specialistische stratenmakers uit Portugal het straatwerk heeft laten realiseren. De planning is er op gericht het Kerkplein in juni gereed te hebben. De Nieuwstraat zal na de jaarlijkse kermis worden gerealiseerd.
MTD tekent voor het ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding en het esthetisch toezicht bij de realisatie van het plein. Hiermee wordt tot het kleinste detail de ruimtelijke kwaliteit en samenhang met het ontwerp geborgd.

Youtube