‘Odiliapeel ziet nieuwe Oudedijk en plein wel zitten’

2 maart 2020

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. De bewoners en ondernemers van Odiliapeel zijn dik tevreden over het uiteindelijke plan voor de herinrichting van de Oudedijk en het dorpsplein, zoals dat 27 januari 2020 tijdens de inloopavond wordt gepresenteerd. Afgaande op de positieve reacties kan de aannemer in september aan de slag.

Tijdens de inloopavond presenteerde MTD landschapsarchitecten onder grote belangstelling het inrichtingsplan voor de Oudedijk en het Terraveenplein in Odiliapeel. Product van een intensief participatief planproces met ambtelijke experts, betrokken bewoners, ondernemers en stake-holders. Hiermee ontstond een haalbaar en breed gedragen plan.
In juli 2018 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan en uitvoeringsvoorbereiding van de openbare ruimte van de Oudedijk en het Terraveenplein in Odiliapeel. Eén en ander gebeurde in nauwe samenwerking met de klankbordgroep.
Maar al veel langer werd er gepraat over het aanpakken van de doorgaande weg door Odiliapeel. De ambitie was vooral om het autoverkeer terug te dringen wat betreft aantallen en rijsnelheid.
Met het herinrichtingsplan wordt er ingezet om de Oudedijk te behouden en versterken als lange, rechte occupatielijn in het hart van het dorp. Hiermee wordt tevens de identiteit van Odiliapeel als Peel ontginningsdorp versterkt. Tegelijkertijd wordt met een aantal verkeerskundige maatregelen het doorgaande verkeer door het dorp ontmoedigd.
Het Terraveenplein wordt versterkt als een verblijfsgebied, die de identiteit van het dorp versterkt. Als een plein, waar fietsers en voetgangers veilig kunnen bewegen, bewoners en bezoekers van Odiliapeel elkaar kunnen ontmoeten op een aantrekkelijk, groen plein en waar ruimte is voor evenementen.