Realisatie Visbrug / Dordrecht van start

Visbrug, Dordrecht 1
Visbrug, Dordrecht 2
Visbrug, Dordrecht 3
Visbrug, Dordrecht 4
Visbrug, Dordrecht 5
22 januari 2020

Op woensdag 18 december 2019 heeft wethouder Piet Sleeking van de gemeente Dordrecht het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de Visbrug. Met het uitfreezen van een deel van het asfalt uit het brugdek werd het officiële startsein voor de realisatie gegeven.
MTD landschapsarchitecten heeft vanaf september 2015 in opdracht van de gemeente Dordrecht gewerkt aan een voorlopig inrichtingsplan voor deze bijzondere cultuurhistorische plek in de historische binnenstad. Het planproces heeft veel tijd in beslag genomen en het is de bedoeling dat het nu in korte tijd gerealiseerd gaat worden.

De Visbrug verbindt de Visstraat met de Groenmarkt en was van oorsprong een smalle brug gecombineerd met trappen naar het water en een visafslag. Met de toenemende betekenis en intensivering van het autoverkeer ter plaatse, is de brug in de loop der tijd verdubbeld en de verkeerskundige betekenis beeldbepalend geworden.
Het nieuwe inrichtingsplan voorziet in een sobere inrichting, geïnspireerd op historische kaartbeelden en foto’s, waarbij de verblijfsfunctie weer centraal staat. Het plein dat wordt vorm gegeven op de brug, wordt gekarakteriseerd door een getoogde natuurstenen bank en bijzondere lichtelementen. Zij begeleiden op een natuurlijke manier de verkeers- en loopbewegingen over de brug. De oorspronkelijke visafslag heeft als belangrijke inspiratie gediend voor deze nieuwe ‘Visbank’.
Aan weerszijden van het plein wordt ruimte gereserveerd voor terrassen op de brug. De historische betekenis van de plek wordt versterkt door de toegepaste détails en materialen; zo wordt de vloer van het plein gematerialseerd in natuurstenen keien.
Al met al ontstaat er met de nieuwe inrichting weer een hoogdynamische verblijfsplek, die de identiteit van Dordrecht versterkt!