Melk&Noot op symposium 'Landschap Verbindt'

23 juli 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 vond de vierde editie van het door Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed symposium plaats. Dit jaar was het thema ‘Landschap verbindt!’, waarbij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie aan de orde werden gesteld. De thema’s verstedelijking, water, klimaat, energie en landbouwtransitie voerden de boventoon en werden middels een aantal interessante lezingen ter sprake gebracht. Ook MTD landschapsarchitecten leverde een bijdrage aan het symposium. Charlotte van der Woude presenteerde de prijswinnende plannen, zoals deze in samenwerking met de Melkbrouwerij zijn ontwikkeld voor de prijsvraag Brood en Spelen. Het project illustreert met name de thematiek van de transitie in de agrarische sector.

Na de opening door Cees Lever (divisiedirecteur Grond en Gebouwen van Staatsbosbeheer) traden Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) en Frits Palmboom (stedenbouwkundige en hoogleraar TU Delft) op als sprekers. In de middag werd er in een aantal deelsessies aan de hand van voorbeeldprojecten ingegaan op één van de bovengenoemde thematieken. Project Melk & Noot was onderdeel van de deelsessie Boeren met Landschap en werd als een inspirerende case gezien, waarbinnen niet enkel een nieuwe manier van agrarisch grondgebruik wordt nagestreefd, maar tevens de verstoorde relatie tussen stad en land wordt hersteld. Na afloop reflecteerde landschapsarchitect Noël van Dooren op de gepresenteerde plannen.

In het verlengde van deze thematiek sloot Dirk Sijmons (adviseur H+N+S landschapsarchitecten) het symposium af met een inspirerend verhaal over de herdefinitie van de relatie tussen stad en landschap.
MTD is trots om een bijdrage te hebben geleverd aan een interessante dag!

https://www.melkbrouwerij.nl/ons-verhaal/

https://www.prijsvraagbroodenspelen.nl/inzendingen/melk+noot+een+fijnschalig+landschap/