Opening faunapassage ‘Over Heide’ / Goirle

12 juli 2019

Met de onthulling van het informatiebord én het laten passeren van een kudde schapen opende de Commissaris van de Koning op 12 juni 2019 de nieuwe Faunapassage Goirle. Ook maakte hij de naam van de passage wereldkundig; 'Over Heide'. Met deze opening is de realisatie van het project, dat drie jaar voorbereiding en een half jaar bouw vroeg, afgerond. Een impressie van de opening is te zien in een filmpje van de gemeente Goirle: youtube

MTD landschapsarchitecten kreeg in 2017 opdracht van aannemer Ploegam om het ontwerp te maken voor de tender met betrekking tot de faunapassage over de Turnhoutsebaan, de voormalige Rijksweg van Tilburg naar Turnhout (België). De passage verbindt over de Turnhoutsebaan de natuurgebieden Gorp en Roovert en de Regte Heide met elkaar, zodat dassen, reeën, hazen en kleine amfibieën veilig kunnen oversteken. Daarnaast zijn er binnen het project, middels een tunnel, extra verbindingen en verblijfsgebieden gerealiseerd; een vleermuiskelder, drinkpoelen, een groot ven en 2,5 km faunaraster.
Op basis van het winnende ontwerp van MTD ten behoeve van de tender, is door de aannemer Ploegam een verdere uitwerking van het ontwerp opgesteld en gerealiseerd. Het oorspronkelijke ontwerp van MTD is daarin nog goed herkenbaar. Aangrijpingspunten voor de landschappelijke inpassing van het ecoduct refereren naar de directe omgeving van het ecoduct en (historische-) waarden als natuurverbinding. De ruimtelijke karakteristiek van de faunapassage is de landschappelijke overgang van gesloten en open, van bos naar weide. Binnen de landschappelijke inpassing van het ecoduct komt dit beeld nadrukkelijk naar voren. Ter versterking van het landschappelijke beeld en de ecologische betekenis worden struweelranden aangeplant als begeleiding van de natuurverbinding. De taluds van de landhoofden zijn aan de oostzijde, de ‘boszijde’, ingeplant met gebiedseigen bomen, zoals zomereik en ruwe berk. Aan de westzijde, de ‘open zijde’, zijn deze taluds onbeplant gelaten en benadrukken voor de weggebruiker de overgang. De steile delen van de taluds, aan de wegzijde, zijn afgewerkt met BioBlocks. Dit zijn geperste blokken kraggen en plagsel; een natuurlijk restproduct dat naast een duurzame bijdrage, door de vastlegging van CO2, ook een fraaie, natuurlijke uitstraling heeft.
De middenberm tussen de Turnhoutsebaan en het fietspad vormt een kenmerkend element van de weg. Door het toepassen van een volledige overspanning blijft dit onderdeel van het wegbeeld intact. Daarnaast loopt de losse laan van grillige bomen in een gemengd sortiment door en is het landschappelijk waardevolle microreliëf in de bermen behouden. De randelementen vormen tevens een zichtafscherming voor de dieren en bestaan uit een houten afwerking met een natuurlijke uitstraling. Door hun detaillering en maatvoering ontrekken zij de betonnen constructie aan het zicht.
De faunapassage toont zich aan de weggebruikers als een natuurbrug; geen grove civiele constructie maar een groene passage in het landschap. Dit benadrukt het gebruik en doel van de verbinding en is passend in de beleving van de Turnhoutsebaan als weg met een continue groen beeld

Meer informatie is ook te vinden op de site van het project: https://www.faunapassagegoirle.nl/