Dag van de Architectuur Maastricht

2 juli 2019

Op zaterdag 15 juni 2019 werd, zoals in veel steden in het land, in Maastricht de Dag van de Architectuur georganiseerd. In de stad waren enkele verrassende bouwprojecten toegankelijk, die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn of binnenkort opgeleverd worden. Iedereen die geïnteresseerd was in stedelijke ontwikkeling en architectuur kon deze projecten gaan bekijken, een rondleiding volgen en uitleg krijgen over de ontwerpopgave, de architectuur en de uiteindelijke realisatie van de projecten. MTD landschapsarchitecten was aanwezig om bezoekers van de Dag van de Architectuur te verwelkomen, te informeren en van gedachte te wisselen over het inrichtingsplan van het Stationsplein en de Percée en het ontwerp van de entrées van de ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein.

Begin 2015 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht van de gemeente Maastricht tot het opstellen van een inrichtingsplan voor het Stationsplein en de Percée te Maastricht. Integraal onderdeel van de opgave vormde het ontwerp voor de entrées van de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein. Eén en ander is in samenwerking met Thomas Kemme architecten uitgewerkt. De bureaus verzorgden zowel het ontwerp als het technisch en esthetisch toezicht bij de uitvoering.
Tegelijk met de realisatie van de fietsenstalling, kreeg het Stationsplein haar voorlopige inrichting. Het is de bedoeling dat, nadat er een finaal besluit is genomen over het busstation, de definitieve inrichting van het Stationsplein gerealiseerd zal worden.
Inzet van het inrichtingsplan is het Stationsplein te vergroten, zodanig dat het zich weer uitstrekt over de volle breedte van het stationsgebouw. Hierbij wordt voor de hoofdentrée van het station de historische trappartij ge(her)introduceerd, zodat het gebouw weer stevig verankerd is met het plein.
Tweede inzet van het Inrichtingsplan is het creëren van een representatief plein en entréeroute van het Station naar de binnenstad, die als visitekaartje kunnen fungeren voor de stad. Hierbij is het de ambitie de entrées en lichtvide van de ondergrondse fietsenstalling maximaal in te passen.
De hoofdentrée naar de fietsenstalling is gesitueerd in de middenberm van de Percée, die weer haar oorspronkelijke betekenis heeft gekregen voor flaneren en verblijven onder een bladerdak van bomen. De hoofdentrée naar de fietsenstalling markeert de beëindiging van de Percée. Zij is vorm gegeven middels twee tapis roulants en een overkapping. De overkapping bestaat uit een stalen kap met een lichtvenster met een iets convexe glasplaat, gedragen door acht stalen kolommen van circa 5.5 meter hoogte. Zij refereren wat betreft hoofdvorm aan de kapconstructie op de stationperrons. De circa 1.0 meter hoge borstweringen rond de incisie van de tapis roulants, hebben een robuuste hoofdvorm en materialisering in hardsteen. Het materiaal loopt door in de wanden aan de binnenzijde, waarmee de gewenste vertikale samenhang ontstaat tussen boven- en benedenwereld.
Net terzijde van de hoofdentrée van het stationsgebouw is op het plein een tweede entrée naar de fietsenstalling geïntroduceerd. Deze bestaat uit een ruime hardstenen trap en borstwering.

Stationsplein en Percée zijn gematerialiseerd in lichtgrijze natuurstenen keien in een segmentverband. De trappartij naar het Stationsgebouw en de verharding rond de trappartij zijn verbijzonderd in (gebrande) hardstenen tegels.
Belangrijke inrichtingselementen op het uiteindelijke plein vormen twee eigentijdse versies van de betonnen lichtmasten, die hier oorspronkelijk hebben gestaan. De 11 meter hoge stalen masten worden voorgesteld aan weerszijden van de hoofdentrée; min of meer op de oorspronkelijke plek.

Met de realisatie van het Inrichtingsplan voor het Stationsplein en de Percée heeft Maastricht weer een gastvrije en representatieve entrée naar de stad gekregen!

Stationsplein Maastricht