Gebouw Atlas TU/e geopend!

26 maart 2019

Donderdag 21 maart 2019 is het Atlasgebouw, het hoofdgebouw van de Campus Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), na een omvangrijke renovatie, officieel heropend. Scholieren van de International School en robot Hero van de Faculteit Werktuigbouwkunde verzorgden de opening. Het (her)nieuw(d)e Atlasgebouw, reflecteert wat betreft duurzaamheid en comfort, de uitstraling die de TU/e voor ogen staat.
Het Hoofdgebouw of Atlasgebouw is het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld. Het total engineer Team RSVP, verantwoordelijk voor de renovatie, verkreeg met het ontwerp de hoogste BREEAM-score, die ooit voor een dergelijk gebouw behaald is.
Naast de renovatie van het interieur en de gevels van het gebouw, is ook de buitenruimte volledig heringericht naar ontwerp van MTD landschapsarchitecten. Met de nieuwe inrichting van de Campus is het gebouw weer de trotse ‘voorkant’ van de Groene Loper en de gehele Campus geworden.
MTD landschapsarchitecten is vanaf 2011 onafgebroken aan het werk aan diverse onderdelen van de Campus. Hierbij is de omgeving van het Atlasgebouw vorm gegeven als een integraal onderdeel van de Campus.
Werkzaamheden van het bureau betroffen, naast ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding, tevens begeleiding van de uitvoering door de groenaannemer BTL.

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om de Campus te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science Park en zich internationaal te profileren als één van de toonaangevende en innovatieve technische universiteiten. De Campus en Groene Loper worden hierbij gezien als een visitekaartje en versterken het imago van de TU/e als een duurzame en innovatieve universiteit. Zo heeft de TU/e de ambitie in 2030 voor 50% energie-neutraal te zijn. Ook met de renovatie van het Atlasgebouw was het de doelstelling om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Dit is onder andere bereikt door het behoud van de bruikbare aanwezige elementen in het gebouw, zoals de beton- en staalconstructie, het gebruik van duurzame materialen, de toepassing van slimme installatieprincipes en door van te voren te kijken naar de exploitatiefase.
MTD landschapsarchitecten zette met haar inrichtingsplan voor de Campus in eerste instantie in op het ‘groen’ als belangrijke verbindende kwaliteit. Met het deel van de Groene Loper westelijk van het hoofdgebouw wordt hierbij nadrukkelijk aansluiting gezocht op het Dommeldal. De vijverpartij, die opnieuw is geïntroduceerd bij de entreepartij van het Atlasgebouw, markeert het begin van het orthogonale systeem van de Campus en Groene Loper. Met de vijver krijgt de entree van het hoofdgebouw opnieuw de betekenis van een open, uitnodigende ontvangstruimte; wordt van utilitaire tot theatrale entree.
Tweede belangrijke component van het inrichtingsplan vormt ‘de loper’; de student en gebruiker krijgen een centrale rol op de Campus. Hiertoe is het auto- en fietsverkeer uit de Groene Loper geweerd. Er is een nieuwe verbindingslijn geïntroduceerd voor langzaam verkeer; de zogenaamde scenic walk. Deze faciliteert studenten en andere gebruikers en biedt allerlei aanleidingen voor gebruik.
Voor de afzonderlijke gebouwen op de campus TU/e, zo ook voor het Atlasgebouw, is veel aandacht besteed aan representatieve entrees. Hierbij worden steeds dezelfde materialen toegepast; natuurstenen trappen en tribunes en speciaal ontwikkelde TU/e tegels van Schellevis beton. Daarnaast is er rond het gebouw ruimte gecreëerd voor fietsparkeren op maaiveld, toegangen naar fietsparkeren in de kelder, maar vooral ook voor groen. Groen in de vorm van cultuurhistorische elementen als de Mien Ruys Tuinen, maar ook nieuw groen in de zone tussen het gebouw en de Groene Loper.

Ondertussen werkt MTD landschapsarchitecten door aan plannen voor de Campus TU/e met onder andere inrichtingsplannen rond het te renoveren voormalige TNO gebouw en het gebouw van de Fontys Hogeschool en voor enkele verkeersverbindingen over en in de omgeving van de Campus.