Reconstructie eerste fase oostelijke vestingwallen Muiden bijna gereed

15 december 2021

Een jaar geleden startte de reconstructie van de oostelijke vestingwallen van Muiden. Deze reconstructie en inrichting van de openbare ruimte van de vestingwallen, voor het deel tussen de parkeerplaats P2 en het Muiderslot, naar ontwerp van MTD landschapsarchitecten, valt binnen het project ‘Verder met de Vesting Muiden’. Het omvat een visie en reconstructieplan voor de karakteristieke onderdelen van de vesting als vestingwallen, bastions en courtines. Inzet is om de cultuurhistorische waarden waar mogelijk te behouden en versterken en tegelijkertijd een eigentijdse laag toe te voegen. Hiermee worden de cultuurhistorische en natuurwaarden beter beleefbaar en de gebruikswaarden van de vestingwallen voor de bewoners en bezoekers van Muiden versterkt. 

Inspiratiebron voor de plannen vormt de historische kaart van de Stelling van Amsterdam uit 1877. Deze vertelt de ontwikkelingsgeschiedenis van de vesting en verbeeldt de essentie van de vesting. Door de historische situatie als belangrijk aangrijpingspunt voor ontwerp op te vatten, wordt het unieke karakter en de eigen identiteit van de plek versterkt en de ontwikkelingsgeschiedenis geheeld en leesbaar gemaakt.
Het belangrijkste deel van de werkzaamheden van de realisatie van de eerste fase zitten er inmiddels op. Midden oktober zijn de bouwhekken rond het project verwijderd en kunnen bewoners en bezoekers de gereconstrueerde vesting via de nieuwe paden bezoeken.
Bijzonder onderdeel van het reconstructieplan is de zogenaamde Belevingsroute; via een interactieve app wordt langs de route informatie verstrekt over de ontwikkelingsgeschiedenis, de vesting en de natuurwaarden. Wanneer het project helemaal klaar is zal deze Belevingsroute worden gelanceerd.
In november en december worden nog hagen en bomen geplant en wordt de oeverbeschoeiing in de gracht gerealiseerd. De feestelijke opening van de oostelijke vestingwallen volgt nog. lees meer over dit project...

Van der Ven realiseert in opdracht van de gemeente Gooise Meren het project.
Zie ook een film van de aanleg: youtube