uitbreiding team

18 november 2021

MTD landschapsarchitecten heeft haar team de afgelopen maanden versterkt met een aantal nieuwe medewerkers: Rob Willems, Krijn Nugter en Vicky van de Laar als landschapsontwerpers, Rick Smeenk en Gretha Steenstra als technisch ontwerpers en Tom Hunter als stedenbouwkundige. Dat vraagt natuurlijk om een actualisatie van onze portrettengalerij. Fotograaf Joep Jacobs heeft dat voor ons op een voor hem typerende manier gedaan.

We nodigen je graag uit kennis te maken met ons team 2022!