MTD landschapsarchitecten sluit een vruchtbaar plantseizoen af!

7 mei 2021

In 18 verschillende projecten zijn zo'n 635 bomen geplant van zo'n 80 verschillende soorten. Er zijn bomen geplant op daken en op het maaiveld, er zijn bomen geplant in het landschap en in de stad, bomen geplant in nieuwe woonwijken en op historische stadswallen, op luchthavens en in privétuinen; er zijn exoten en inheemse bomen geplant, naald- en loofbomen, bloeiende en fruitbomen, monumentale bomen en spindels. Het bureau was, naast het ontwerp, ook verantwoordelijk voor de selectie van de bomen bij de verschillende kwekerijen en het borgen van de technische randvoorwaarden bij aanplant en beheer.
Met het planten van deze enorme hoeveelheid bomen heeft het bureau de CO2-uitstoot met zo'n 15.000 kg gecompenseerd. Het bureau is trots bij te dragen aan een duurzamere, klimaatadaptieve wereld met meer biodiversiteit!