De Landschapstrienale 2021 - Een promenade door Nuenen

6 mei 2021

In het licht van de Landschapstriënale 2021, maakte Eric Luiten, voorzitter van de Stichting Landschapstriënale, een wandeling door Nuenen en bevraagt Wim Daniëls Gerard Rooijakkers over het Van Gogh National Park / de naam van het landschap. Het levert een mooie wandeling op langs taferelen, die soms letterlijk zijn geschilderd door Van Gogh en soms slechts indirect verwijzen naar de kunstschilder. En het levert vooral een levendige en kritische dialoog op over het onderwerp, die in het filmpje van de wandeling, welke via bijgevoegde link kan worden gedownload en terug gezien:

video: Van Gogh Nationaal Park - De naam van het landschap - een wandeling door Nuenen

De betrokkenheid van MTD landschapsarchitecten bij de wandeling is tweeledig. Het bureau is in opdracht van de gemeente Nuenen opsteller van de Structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’ Nuenen, welke het gebied betreft van het Park, de Berg, het Van Gogh Kerkje, de Hooidonkse Beek en het aangrenzende buitengebied met de Molen de Roosdonck; feitelijk de deelgebieden waar de wandeling lang voert.
Hiernaast draagt het bureau de Landschapstriënale natuurlijk een warm hart toe en heeft zij zich voor drie jaar middels een sponsorschap verbonden met deze ‘promenade’.

De Structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’ Nuenen beschrijft en verbeeldt de mogelijkheden om binnen het plangebied de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren en kwaliteiten te versterken en eigentijdse elementen en programma’s toe te voegen. Naast een integraal Structuurbeeld van de kern, worden middels Inrichtingsschetsen de potenties voor een aantal belangrijke plekken gevisualiseerd en geconcretiseerd.
Van Gogh wordt hierbij gezien als een inspiratiebron. Hoewel hij slechts twee jaar in Nuenen woonde, schilderde hij er een kwart van zijn oeuvre en zijn veel van deze taferelen nog nagenoeg in oorspronkelijke staat herkenbaar binnen de kern.