MTD & corona

17 maart 2020

Vanwege het beleid van de Nederlandse regering om het coronavirus te lijf te gaan heeft ook MTD landschapsarchitecten de noodzakelijke maatregelen getroffen.

Medewerkers zijn volledig gefaciliteerd om thuis te kunnen werken op het netwerk van MTD. Op deze manier kunnen we met eenzelfde passie en intensiteit aan de lopende opdrachten werken om voortgang te boeken en onze afspraken te kunnen nakomen. Daar waar onze fysieke aanwezigheid noodzakelijk is hebben wij de vereiste voorzorgsmaatregelen getroffen en zullen we zorgvuldig de veiligheidsrichtlijnen op locatie volgen.

Wij doen ons uiterste best om de voortgang van onze projecten te houden op het hoge niveau dat u van ons gewend bent. Wanneer fysiek overleg niet mogelijk is dan organiseren we digitale alternatieven in onderlinge afstemming.

We zijn gewoon bereikbaar via ons vaste telefoonnummer (073 6125033) en hebben onze dienstverlening en werkzaamheden niet stilgelegd. We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten en wensen iedereen veel gezondheid toe!

Met vriendelijke groeten,

MTD landschapsarchitecten
’s-Hertogenbosch en vele andere locaties ;-)