Landpark Assisië in the picture!

3 december 2019

De laatste maanden stond Landpark Assisië in Biezenmortel met een drietal bijzondere evenementen onder de aandacht.
Het begon in oktober met de in gebruikname van het nieuwe zonnepark en de start van bouw van de eerste 8 energieneutrale woningen. Bij gelegenheid presenteerde MTD landschapsarchitecten de andere ontwikkelingen, die in kader van het masterplan in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Landpark Assisië zal in de komende jaren getransformeerd worden van een instelling voor gezondheidszorg, naar een geïntegreerde locatie voor wonen, werken, recreëren, natuur, landschap en zorg.
Vervolgens werd op 22 november 2019 op Landpark Assisië de Werkconferentie van de Vereniging Deltametropool gehouden. Met de Werkconferentie, die als thema ‘landschap als vestigingsvoorwaarde’ had, werd het Landpark gepresenteerd als één van de toekomstige Tilburgse stadsregionale parken, die onderdeel uitmaken van Landschapspark Pauwels. Het park speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het Tilburgse vestigingsklimaat Tilburg en vormt in die zin een belangrijke economische drager van de regio. Er waren veel interessante sprekers, waaronder Merten Nefs, Eric Luiten, David van Zelm van Eldik, Paul Roncken, Theo Baart, Paul van Hoesel en Frank van Mil namens de gemeente Tilburg en Frank van den Eijnden namens Van Gogh National Park. MTD opende de werkconferentie met een toelichting van het Masterplan en Uitvoeringsprogramma voor het Landpark.
Op 27 november 2019 was de kick-off van ‘Common Ground’ op het Landpark Assisië. Onder leiding van Studio Assisië / Saskia van de Wiel, presenteerde 6 kunstenaars de eerste ideeën voor de toepassing van kunst op het Landpark. Een vooraankondiging van de manifestatie, die hier tijdens de Landschapstriënnale in september 2020 zal neerstrijken; kunst en landschap zullen op deze locatie dan samenkomen.

In december van dit jaar zal een tweetal belangrijke onderdelen van het Masterplan Landpark Assisië van de hand van MTD landschapsarchitecten worden gerealiseerd. In eerste instantie is dit de aanleg van het Natuurpark. Het natuurpark zet in op natuurontwikkeling in combinatie met waterbeheer en het plaats bieden aan kunst in het landschap en is tot stand gekomen binnen een samenwerking van Landpark Assisië met Waterschap de Dommel en het Brabants Landschap. Het Waterschap draagt voor 50% bij aan de realisatiekosten van het project, vanuit het fonds DHZ ( Deltaplan Hoge Zandgronden ).

MTD landschapsarchitecten tekent naast het ontwerp van het masterplan en de uitwerking van de vele inrichtingsplannen, voor de uitvoeringsvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering van de plannen.


Zie verder : www.landparkassisie.nl – www.deltametropool.nl