Fontys-gebouw ‘Nexus’ op campus TU/e feestelijk geopend

26 november 2019

Donderdag 7 november is op de campus van de TU/e in Eindhoven, het (her)nieuw(d)e gebouw van de Fontys Hogescholen geopend. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, verrichtte de officiële openingshandeling met de slogan ‘wij zijn open’. Een slogan, die symbool staat voor de talrijke coalities van de Fontys Hogeschool en het karakter van zowel de opleidingen als het gebouw zelf.
In het programma van de feestelijke opening was ruimte voor toespraken van verschillende bestuursleden van de Fontys Hogeschool, de TU/e en van het netwerk van bedrijven op Brainport Eindhoven. Hierbij werd ook de naam van het (her)nieuw(d)e gebouw onthuld; Nexus. Nexus staat voor 'verbinding' in het Latijn en daarmee voor de ambitie, die Fontys met de nieuwbouw voor de drie instituten van de afdeling Technologie & innovatie heeft. Hiernaast sluit de naam aan bij de naamgeving van de andere gebouwen op de campus van de TU/e.
Door de studenten van de verschillende opleidingen werden ter gelegenheid van de opening rondleidingen en demonstaties gegeven met betrekking tot de verschillende opleidingen en disciplines, die binnen de Fontys Hogeschool gehuisvest zijn.

Het gebouw, dat tot stand is gekomen door de transformatie van het voormalige TNO-pand de Rondom, heeft een grondige verbouwing ondergaan naar ontwerp van architecten En En. De plannen zijn gerealiseerd door Build2Learn, een bouwcombinatie van Heerkens van Bavel / Berghege. In deze uitvoeringsfase heeft EGM architecten het architectonisch ontwerp verder uitgewerkt.
MTD landschapsarchitecten is als opsteller van het inrichtingsplan voor de Groene Loper van de TU/e, vanaf de eerste ontwikkelingen betrokken geweest bij de verbouwing en inpassing van het gebouw. Het bureau stelde het inrichtingsplan voor de buitenruimte op en integreerde het (her)nieuw(d)e gebouw in het landschap van de Groene Loper. Hiermee wordt het onderdeel van de campus en ontstaat er een letterlijke samenhang tussen de onderwijsinstellingen.
In de directe omgeving van het gebouw is dit gedaan door de Groene Loper wat betreft elementen en materialen door te trekken tot aan de nieuwe entree van Nexus. Deze entree is vervolgens vorm gegeven als een brede natuurstenen tribunetrap met verbindingen naar de Groene Loper.
Rond het gebouw is een groen verblijfsgebied gecreëerd voor de studenten van Fontys. Zij hebben hiermee een eigen plek, die nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de campus van de TU/e. Hiernaast is er ruimte gecreëerd voor fietsparkeren.
Naast het ontwerp en de uitvoeringsvoorbereiding van de terreinen betroffen de werkzaamheden van het bureau de begeleiding van de uitvoering , welke door T&G Terrein en Groenvoorziening ter hand is genomen.
Nadat begin volgend jaar ook alle groen is aangeplant, zal de inpassing van het gebouw Nexus binnen de campus gecompleteerd zijn.

Met de realisatie van de nieuwbouw en de inrichting van de terreinen, is er voor het snel groeiende aantal techniek-studenten van Fontys een inspirerende omgeving gecreëerd om te studeren, onderzoeken en samen te leren. Naast voor de studenten van de Fontys, staan deuren van Nexus bovendien ook open voor studenten van de TU/e en het bedrijfsleven!