Start realisatie boulevard Eindhoven Airport

19 november 2019

Dinsdag 1 oktober 2019 is het nieuwe Multifunctionele Parkeergebouw of Multi Purpose Building van Eindhoven Airport, naar ontwerp van de Bever architecten, in gebruik genomen. De opening van het complex markeert de eerste stap in een transformatie van Eindhoven Airport naar een inrichting, die meer gericht is op verblijfskwaliteit en duurzaamheid; op een inrichting waar groen, kunst, licht, technologie en design een importante rol spelen. Eén en ander past in de ambitie van Eindhoven Airport, om zich minder te richten op kwantiteit en meer te richten op kwaliteit.
MTD landschapsarchitecten kreeg eind 2016 opdracht voor het opstellen van een integraal inrichtingsplan voor de boulevard en het voorplein voor het Multifunctionele Parkeergebouw. Eén en ander gebaseerd op het eerder door De Bever Architecten opgestelde masterplan. Groen en beplantingen krijgen een prominente rol in de hernieuwde openbare ruimte; zij geven richting en orientatie en verzachten bovendien de robuuste, betonnen wereld.

Het beplantingsplan is gebaseerd op de ambitie om een vegetatie te ontwikkelen, die de voedselketen van insecten en in het bijzonder van vlinders ondersteunt en daarmee een bijdrage levert aan de biodiversiteit. De Breeam duurzaamheids ambities zijn hoog; met LE4 wordt beoogd planten en dieren te ondersteunen als medegebruiker van het gebied en daarmee de ontwikkeling van plant- en diersoorten te stimuleren.
Op basis van het inrichtingsplan en beplantingsplan is, in samenwerking met Har Hollands als lichtadviseur, Nieman en Tauw voor de ondergrondse infrastructuur en Bosanti voor de uitwerking en technische detaillering van de fontein, het bestek opgesteld.
Direct na de opening van het nieuwe Multifunctionele Parkeergebouw, is door Strabag de realisatie van de openbare ruimte gestart. De planning is om medio april de totale transformatie gereed te hebben.

impressie van de Airport Boulevard