Nieuwe plannen voor Bentinckspark-Noord

Bentinckspark Noord
Bentinckspark Noord
Bentinckspark Noord
Bentinckspark Noord
Bentinckspark Noord
7 mei 2024

Vanaf het voorjaar van 2024 werkt MTD landschapsarchitecten aan een landschappelijk en stedenbouwkundig vervolgonderzoek voor Bentinckspark-Noord in Hoogeveen. Het ontwerpend onderzoek betreft de programmering en landschappelijke inrichting van het gebied met functies als onder andere een school van RENN4 (speciaal basisonderwijs), een eventuele locatie voor een nieuw zwembad en woningbouw. Tevens betreft het onderzoek de verplaatsing van de korfbalvelden en de natuurijsbaan naar een andere plek in het Bentinckspark. Voor al deze programmaonderdelen zijn varianten opgesteld met ideeën voor de inrichting van het gebied.
MTD begeleidt de studie en het participatief traject waaronder een inloopavond. Op de avond in het Activum kwamen zo’n 120 belangstellenden af. MTD heeft de schetsontwerpen, voorlopige plannen en varianten gepresenteerd en reacties zijn opgehaald.

Al vanaf 2007 werkt MTD landschapsarchitecten aan de inrichtingsplannen voor de sportcampus Bentinckspark. In de loop der tijd zijn er verschillende visies opgesteld en zijn diverse plandelen gedetailleerder uitgewerkt en gerealiseerd. Zoals de voetbalvelden, atletiekbaan, multifunctioneel topsportgebouw het Activum, centrale parkeerplaats en de parkdelen rond de historische Bentincksdijk.

Na de zomer wordt door het college en de gemeenteraad besloten welke onderdelen verder zullen worden uitgewerkt en wordt nogmaals een bijeenkomst met de omgeving georganiseerd. MTD zal de plannen uitwerken tot een stedenbouwkundig plan en dan wordt er weer een mooie stap gezet in de ruimtelijke ontwikkeling van het Bentinckspark Hoogeveen.