Nieuwe verblijfplaats kop van de Brede Haven, 's-Hertogenbosch

Kop Brede Haven
Kop Brede Haven
Kop Brede Haven
Kop Brede Haven
Kop Brede Haven
Kop Brede Haven
26 juni 2024

Het historische centrum van 's-Hertogenbosch krijgt een speciale ontmoetings- en verblijfplaats aan het water! MTD landschapsarchitecten heeft het ontwerp opgesteld voor de kop van de Brede Haven, inclusief een nieuwe trappartij en een vlonder aan het water. Potentieel kan de vlonder dienen als opstapplaats voor de Binnendieze rondvaart.

De kop van de Brede haven is historisch gezien één van de drukste locaties van de binnenstad. Eeuwen lang vond hier de vismarkt plaats.

Momenteel wordt het ontwerp in een bouwteam met de gemeente 's-Hertogenbosch en de aannemer Nico de Bont verder uitgewerkt. De uitvoering start in september. Eind december wordt de realisatie afgerond.

Opdrachtgever: gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ontwerp: MTD landschapsarchitecten
Aannemer: Nico De Bont
Adviseur: NAP Ingenieurs