‘Kernwinkelgebied Tilburg heeft een groene boost gekregen!’

28 november 2022

MTD landschapsarchitecten is in opdracht van de gemeente Tilburg al meerdere jaren verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied van Tilburg. Na de oplevering van het Stadhuisplein en omgeving in 2021, zijn nu het Frederiksplein en de nieuwe verbindingen naar de Heuvelstraat / Pieter Vreedeplein en Piusplein gerealiseerd. De nieuwe winkelpanden, met daarboven woningen, zijn ontwikkeld door Wereldhave en zijn op 24 november jongstleden feestelijk geopend door wethouder Rik Grashoff.

Brandpunt van de nieuwe openbare ruimte is het Frederiksplein, een vooral groen plein met veel verblijfskwaliteit. Naast de aanplant van volwassen bomen en fraaie meerstammige heesters in bloemrijke groenvakken, is een stadspergola met klimplanten geïntroduceerd, die de aanwezige horecaterrassen een lommerrijk karakter geeft.
Het bureau is trots opnieuw een steentje te hebben kunnen bijdragen aan een hoogwaardige, verblijfsattractieve, natuurinclusieve, biodiverse en klimaatrobuuste openbare ruimte in het centrum van Tilburg. En zij maakt zich op voor meer; momenteel wordt in opdracht van de gemeente Tilburg gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte van het Radioplein en omgeving en in het kader van de uitwerking van Code Groen aan een contextueel plan voor het Louis Bouwmeesterplein.