nieuws

Zonhoven 1

1e prijs voor prijsvraagontwerp Geosted / MTD Zonhoven / Belgie!

17 juni 2021
In september 2020 schreef de gemeente Zonhoven / Belgie een prijsvraag uit voor het opstellen van een masterplan voor de openbare ruimte van haar dorpshart. Belangrijke ambitie van het masterplan vormde in eerste instantie het openleggen van de Roosterbeek, het versterken van het groene karakter en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte en het ... Lees verder
bomen planten 1

MTD landschapsarchitecten sluit een vruchtbaar plantseizoen af!

7 mei 2021
In 18 verschillende projecten zijn zo'n 635 bomen geplant van zo'n 80 verschillende soorten. Er zijn bomen geplant op daken en op het maaiveld, er zijn bomen geplant in het landschap en in de stad, bomen geplant in nieuwe woonwijken en op historische stadswallen, op luchthavens en in privétuinen; er zijn exoten en inheemse bomen geplant, naald- ... Lees verder
De wereld van Van Gogh - plankaart

De Landschapstrienale 2021 - Een promenade door Nuenen

6 mei 2021
In het licht van de Landschapstriënale 2021, maakte Eric Luiten, voorzitter van de Stichting Landschapstriënale, een wandeling door Nuenen en bevraagt Wim Daniëls Gerard Rooijakkers over het Van Gogh National Park / de naam van het landschap. Het levert een mooie wandeling op langs taferelen, die soms letterlijk zijn geschilderd door ... Lees verder
Laan naar Parijsch 2

Natuurinclusief ontwerp Parijsch-Zuid in Blauwe Kamer

1 april 2021
In het maartnummer van het vakblad de Blauwe Kamer wordt in een artikel over het ontwerpen aan de natuurinclusieve stad ‘Elk plantje telt’ het ontwerp toegelicht van MTD landschapsarchitecten voor de Hoofdplanstructuur van Parijsch-Zuid in Culemborg. Het artikel, van de hand van Sofia Opfer, beschrijft een aantal geslaagde voorbeelden van ... Lees verder
Boxtel 1

Realisatie Rechterstraat Boxtel van start!

24 maart 2021
Op 25 januari 2021 is het startschot gegeven voor de herinrichting van de Rechterstraat in Boxtel. De Rechterstraat vormt het eerste project dat gerealiseerd wordt in het kader van de ambitieuze centrumvisie ‘Boxtel Binnen de Bruggen’, zoals dat door MTD landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Boxtel is opgesteld. De komende ... Lees verder
A16-3

Een toekomstbestendig bos langs de A16

16 maart 2021
MTD landschapsarchitecten heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland een inrichtingsplan en beplantingsplan opgesteld voor een nieuw bos tussen de A16 en de Hogesnelheidslijn (HSL) ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. Hoofddoel is om een toekomstbestendig, duurzaam en onderhoudsarm natuurbos te ontwikkelen, dat in belangrijke mate is ... Lees verder