Natuurinclusieve stad

natuurinclusieve stad 1
natuurinclusieve stad 2
natuurinclusieve stad 3
natuurinclusieve stad 4
natuurinclusieve stad 5
natuurinclusieve stad 6
natuurinclusieve stad 7

Een belangrijke ambitie van het bureau is het creëren van vitale steden, waar het nu en in de toekomst fijn is om te leven, wonen en werken. Een stad als groene oase waar een veelvoud aan diersoorten leven en een uitgebreid netwerk van groen-blauwe verbindingen een vanzelfsprekend structuurdrager vormt van het stedelijke weefsel. Natuur en stad worden hierbij niet zozeer als twee tegenpolen gezien, maar als een samenhangend systeem.

Natuur en stad worden niet zozeer als twee tegenpolen gezien, maar als een samenhangend systeem

Het bureau zoekt in haar stedelijke projecten naar intelligente en integrale oplossingen. Regenwater en piekneerslag wordt langer opgeslagen en maximaal terug gegeven aan de bodem. Deze oplossing voor watermanagement en infiltratie zorgt enerzijds voor vermindering van het Urban Heat Island effect en wateroverlast en heeft anderzijds een positief effect op versterking van de stedelijke biodiversiteit.

Natuurinclusief stedelijke vraagstukken worden binnen projecten niet zozeer als een probleem benaderd, maar als een kans om de kwaliteiten van de stad als geheel te ontwikkelen. Met deze benadering ontstaat er ruimte voor flexibiliteit en verrassende oplossingen waarbinnen zowel mens, als plant en dier haar plek kan vinden.